Aktuelles Land wechseln?

TILSTEDEVÆRELSES-
OG BEVEGELSESDETEKTORER

FORSKJELLEN: TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER

Begge apparattyper har en sensor for bevegelsesregistrering og en lyssensor for lysstyrkeregistrering. Tilstedeværelsesdetektorene og bevegelsesdetektorene egner seg for ulike bruksområder

BEVEGELSESDETEKTOR

Bevegelsesdetektorer registrerer større bevegelser innen detekteringsområdet, f.eks. når et menneske beveger seg forover eller gestikulerer. Så snart bevegelsesdetektorene registrerer en bevegelse, måler de lysstyrken med lyssensoren sin. Hvis den ligger under den tidligere innstilte lysverdien, aktiverer detektorene belysningen. Når detektorene ikke lengre registrerer en bevegelse, slår de av lyset når tiden for tidsforsinket utkobling er utløpt.

BRUKSOMRÅDER

Bevegelsesdetektorer og den enkle bevegelsesensoren og unike belysningen som de har, passer perfekt til mellomliggende rom, sanitærområder og sekundærrom som brukes lite og/eller har lite dagslysinnfall, samt utendørsbruk.

TILSTEDEVÆRELSESDETEKTOR

Tilstedeværelsesdetektorer registrerer store bevegelser innenfor sitt detekteringsområde, men også finmotorikk og små bevegelser, slik som tastaturbruk. I motsetning til bevegelsesdetektorer kan tilstedeværelsesdetektorer registrerer kontinuerlig tilstedeværelse av mennesker, f.eks. hvis de sitter ved pulten på kontoret.

Ved registrert bevegelse og utilstrekkelig lysstyrke aktiverer tilstedeværelsesdetektorene belysningen. I motsetning til bevegelsesdetektorene måler de lyset ikke bare én gang. De gjentar i tillegg målingen så lenge det registreres en tilstedeværelse. Hvis den nødvendige lysstyrken oppnås med dags- eller omgivelseslys alene, slår tilstedeværelsesdetektoren det kunstige lyset av for å spare energi, selv når mennesker er tilstede. Alternativt kan du deaktivere belysningen når den tidsforsinket utkoblingen er avsluttet.

Tilstedeværelsesdetektorer med konstantlysregulering sørger for mer komfort og energieffektivitet når mennesker er til stede. På grunnlag av den kontinuerlige lysmålingen kan belysningsstyrken til det kunstige lyset tilpasses de aktuelle belysningsforholdene via dimming.

BRUKSOMRÅDER

Tilstedeværelsesdetektorer med sin mer nøyaktige bevegelsesregistrering og fortløpende lysmåling, som er optimal for innendørsområder der personer oppholder seg kontinuerlig, er optimale for områder med dagslysandel. Derfor foretrekkes de på kontorer samt i klasserom og oppholdsrom.