×

Opel Partner Dello Hamburg

Sikkerhet og energieffektivitet i lager og logistikk

Ved planleggingen av det nye sentrallageret til Dello, en av de største Opel-forhandlerne i Europa, var spesielt to ting i sentrum: sikkerheten til medarbeiderne samt en både moderne og energieffektiv lagerføring.

På grunn av den løpende driften og gjeldende arbeidsmiljøbetingelser er det kunstige lyset i logistikksentre eller høyreollagre ofte på 24 timer i døgnet – også når det ikke er noen der. Gjennomgående belysning av hovedtransportveiene er fornuftig av sikkerhetshensyn, men i sidepassasjene er ikke kontinuerlig belysning nødvendig. Dette gir et enormt potensial for energieffektivitet.

For å oppfylle de strengeste sikkerhetsstandardene og kravet til minimalt energiforbruk ble ESYLUX-lagerdetektoren PD-C360i/24 DIMplus WH installert på den totale lagerflaten på 22 000 m². Denne tilstedeværelsesdetektoren egner seg spesielt for installasjon i store høyder. I tillegg kobler detektoren takket være det elliptiske detekteringsområdet bare den tilkoblede lamperekken i passasjen det oppholder seg en person for øyeblikket.

På mange andre områder sørger ESYLUX for energieffektiv belysningsstyring hos Ernst Dello GmbH & Co KG.

Takket være den bruksorienterte styringen av belysningen yter ESYLUX-produktene et dobbelt bidrag til energieffektiviteten til bygningen. På den ene siden fordi de reduserer energiforbruket på grunn av belysningen med rundt 62 %. I tillegg overbeviser ESYLUX-tilstedeværelsesdetektorene med et lavt standby-strømforbruk på mindre enn 0,3 W.

  • PD-C 360i/24plus, PD-C 360i/6 mini, PD-C 360i/8 mini