Handwerkskammer Düsseldorf

Lysoppgradering for mestertrenere

Siden grunnleggelsen i 1900 har Handwerkskammer Düsseldorf støttet medlemmene med et bredt utvalg av tjenester. En av kjerneoppgavene er mesterutdanningen i det femetasjes Undervisningsbygg C. Da dette skulle renoveres, skulle det ikke bare moderniseres energimessig og  gjøres teknisk moderne. Det var også viktig å skape et optimalt læremiljø, for eksempel gjennom nye oppholdsområder, lyddempende akustiske plater og store vindusflater.

Med NOVA Quadro-settene i alle undervisningsrom og verksteder satte de ansvarlige inn et lyssystem med ESYLUX Light Control ELC. Ved hjelp av systemkomponentenes Plug-and-play-forbindelser kan installasjonene også realiseres under aktiv drift, som for eksempel på fagområdet metallbygg, hvor de tunge spesialmaskinene forhindrer flytting. I undervisningen nyter elevene og foreleserne i dag godt av flimmerfritt lys og en tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlyskontroll som er like energieffektiv som den er behagelig.

  • Undervisningsrom og verkstedsområder: ELC-lyssystem NOVA Quadro-Set

Bildekilde: HWK Düsseldorf