Aktuelles Land wechseln?
Reversible kontorer

Endring velkommen TIL ENHVER TID: Reversible kontorer

Situasjon

Et reversibelt kontor kan endres raskt og fleksibelt etter situasjon. Med sine dimensjoner og utstyrsegenskaper er det konsipert for forskjellige typer bruk. Det er bare noen få faste vegger, slik at ommøbleringen kan gå raskt. Akustisk beskyttelse og romdannende funksjoner overtar variable rominndelings- eller skilleveggsystemer. Belysningen tilpasser seg enten automatisk til de ulike brukssituasjonene, f.eks. gjennom et skilleveggsystem, eller tilpasses til de nye betingelsene gjennom konfigurasjonsendring via appen.

Løsning

SITUATIVT omkoble LYSGRUPPER FLEKSIBELT

De intelligente ESYLUX DALI-2 APC tilstedeværelsesdetektorene i serien COMPACT mottar koblingssignalet fra de flyttbare skilleveggene og tilpasser belysningen enkelt og greit automatisk til den endrede romsituasjonen. I dette tilfellet ved automatisk å omkoble fra grupper eller deres belysning, alt etter åpnet eller lukket skillevegg. Ved andre ommøbleringer tilpasses belysningen til den nye brukssituasjonen ganske enkelt med en konfigurasjon i appen. Helt uten endringer i maskinvare eller ledningsføring. For maksimal komfort slås luftingen på tilstedeværelsesavhengig. Helt ESY!

Reversible kontorer

Bruk

  • Fleksibilitet, fordi omkobling av grupper skjer via skilleveggkontakt
  • Stor variabilitet og enkel håndtering gjennom konfigurasjoner via appen over enhver smarttelefon
  • Manuell overstyring med impulsbryter
  • Enkel aktivering av konfigurerte scenarioer via impulsbryter

Planleggingseksempel

Romstørrelse
76 m²

Belysning
16 x CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC
16 x DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 DALI

Automasjon
1 x PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2
1 x PD-C 360/24 BMS DALI-2

Opprett bestillingsforespørsel

  1. Sett den ønskede artikkelen fra tilbudet nedenfor på merkelisten
  2. Klikk på merkelistesymbolet på menylinjen (ved siden av søkefunksjonen)
  3. Bekreft det ønskede antall artikler
  4. Send oss forespørselen din

Produkter som er brukt

Belysning
Automasjon

Høy
lyskvalitet

Dra fordel av optimal lyskvalitet: hver arbeidsdag, på hver arbeidsplass, for hvert lysforhold.

>>

Kostnadseffektivitet

Utnytt potensialet for lave investeringer, korte nedbetalingstider og varig reduserte driftskostnader.

>>

Effektivitet
på kontoret

Dra fordel av innsparingspotensialet til en behovsstyrt automasjon av lyset og luften på kontoret.

>>