×

Personvernerklæring

Vi setter pris på at du besøker nettstedet vårt og for interessen din for bedriften og produktene våre.

Det er viktig for oss å beskytte fortroligheten til opplysningene dine!

Vi behandler personopplysninger som samles inn når du besøker nettsidene våre, fortrolig og utelukkende i samsvar med lovbestemmelsene.

< p>Personopplysninger er all informasjon som gjelder en fysisk person som er identifisert eller kan identifiseres (art. 4 nr. 1 GDPR). Dette omfatter informasjon som navn, e-postadresse, postadresse og telefonnummer

Hvem er ansvarlig for behandling av personopplysningene dine?
Den ansvarlige, som i det følgende omtales som ESYLUX eller vi, er i følge Personvernforordningen og andre nasjonale personvernlover i medlemsstatene samt andre personvernbestemmelser:  

ESYLUX GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg
Tyskland

Kontaktinformasjon for personvernombudet
Du kan nå personvernombudet vårt ved hjelp av følgende kontaktinformasjon:

ESYLUX GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg
Tyskland

Per e-post: privacyesylux.com

Behandling av personopplysninger

Åpne nettstedet vårt
Vi registrerer og lagrer ID-adressen som er tilordnet datamaskinen din om å overføre innholdet du har åpnet, til datamaskinen din (f.eks. tekst, bilder, filer for nedlasting osv.) (se art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR). I tillegg behandler vi disse filene for å oppdage og etterforske misbruk. Det juridiske grunnlaget for dette er art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Vår berettigede interesse i databehandlingen er å sikre funksjonen til nettstedet vårt og forretningstransaksjonene som avvikles på det

Nyhetsbrev
Hvis du registrerer deg for et nyhetsbrev, bruker vi e-postadressen din til å sende deg det respektive nyhetsbrevet der vi informerer deg om interessante temaer regelmessig. For å sikre at du registrerer deg for nyhetsbrevet på forskriftsmessig måte, det vil si for å forhindre uautoriserte registreringer med navnet til en tredjepart, kommer vi til å sende deg en bekreftelses-e-post med Double-Opt-In-prosedyre der vi ber deg om å bekrefte registreringen. Det juridiske grunnlaget er samtykket ditt i henhold til art. 6 avsn. 1 S. 1 a GDPR. I forbindelse med registreringen din for nyhetsbrevet lagrer vi i tillegg IP-adressen din samt datoen og klokkeslettet for registreringen og bekreftelsen, slik at vi kan kontrollere og bevise registreringen på et senere tidspunkt. Det juridiske grunnlaget for denne lagringen er en berettiget interesse i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR, der den berettigede interessen er muligheten til å påvise registreringen. Vi lagrer e-postadressen din for å sende nyhetsbrevet til deg til du logger deg av eller vi slutter å sende nyhetsbrevet til deg.

For statistisk analyse av nyhetsbrevkampanjene våre inneholder nyhetsbrevene såkalte sporingspiksler. Dette er en miniatyrgrafikk som er innebygd i en HTML-formatert e-post, som gir oss mulighet til å se om og når du har åpnet en e-post og hvilke koblinger i e-posten som er åpnet. I den forbindelse overføres også IP-adressen din til serverne våre. Vi lagrer imidlertid hverken den eller noen andre personopplysninger. Det juridiske grunnlaget for bruken av denne sporingspikselen er en berettiget interesse i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR, der den berettigede interessen er analyse og optimalisering av nyhetsbrevet vårt. Du kan tilbakekalle registreringen for nyhetsbrevet når som helst.

Andre formål
Personopplysninger behandles videre hvis du oppgir dem til oss, for eksempel i forbindelse med en forespørsel eller bestilling av informasjonsmateriale og produkter. Det juridiske grunnlaget for dette er art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR.

I den grad vi behandler opplysningene din for å motta og behandle den respektive forespørselen eller bestillingen din, som beskrevet ovenfor, er du kontraktsmessig forpliktet til å gjøre disse opplysningene tilgjengelige for oss. Uten disse opplysningene er vi ikke i stand til å gjennomføre en slik behandling.

Hvis du har gitt samtykke til behandling av personopplysningene dine (se art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR), kan du tilbakekalle samtykket når som helst, uten at rettmessigheten til behandlingen på grunnlag av samtykket frem til tilbakekallingen påvirkes.

Viderelevering til tredjepart
Som regel blir opplysningene dine videresendt til det respektive ESYLUX-selskapet for behandling og viderebehandlet der avhengig av hva saken gjelder. Opplysningene til ESYLUX-selskapene behandles av oppdragsbehandleren Peter Kremser GmbH & Co KG for administrative tjenester, feilsøkingstjenester og kundestøttetjenester. For drifting av plattformene og sikkerhetskopieringstjenestene våre og forsendelse av e-poster og andre meldinger bruker vi oppdragsbehandlere. Disse blir av oss forpliktet til bl.a. å behandle opplysningene dine i samsvar med instruksjonene våre samt de til enhver tid gjeldende personvernlovene. De forpliktes spesielt til å behandle opplysningene dine strengt fortrolig, og de har heller ikke tillatelse til å bruke opplysningene til andre formål enn dem som er avtalt.

Viderelevering av opplysninger til oppdragsbehandlere skjer på grunnlag av art. 28 avsn. 1 GDPR

Vi hverken selger opplysningene dine til tredjeparter eller markedsfører dem på annen måte.

Frister for sletting av dataene
Lovgiveren har tillatt mange ulike lagringsfrister og -plikter. Når disse fristene utløper, slettes de respektive opplysningene rutinemessig. Hvis opplysninger ikke berøres av dette, slettes eller anonymiseres de hvis formålene som er nevnt i denne personvernerklæringen, bortfaller. Hvis denne personvernerklæringen ikke inneholder andre, avvikende bestemmelser når det gjelder lagring av opplysninger, lagres opplysningene vi har samlet inn, så lenge de trengs for de forestående formålene de er samlet inn for.

Annen bruk av opplysninger og sletting av opplysninger
Videre behandling eller bruk av personopplysningene dine skjer generelt bare hvis en forskrift tillater dette eller du har gitt samtykke til behandlingen eller bruken av opplysningene. I tilfelle en viderebehandling for andre formål enn det opplysningene opprinnelig ble samlet inn for, informerer vi deg om viderebehandlingen for disse andre formålene og gir deg ytterligere relevant informasjon.

Cookies
For å gjøre nettstedet vårt brukervennlig for deg og tilpasse det optimalt til behovene dine, bruker vi cookies i enkelte områder. En cookie er en liten fil som lagres lokalt på datamaskinen din når du besøker et nettsted. Hvis du besøker nettstedet på nytt med samme enhet, viser cookien f.eks. at det dreier seg om et gjentatt besøk. I tillegg gir cookies oss mulighet til å analysere bruken av nettstedet vårt. Cookien inneholder ingen personopplysninger, den kan ikke identifisere deg på nettstedene til tredjeparter, inkludert nettstedene til analyseleverandørene.

Vi bruker følgende typer cookies::

• Grunnleggende/nødvendige cookies
Cookies av denne typen er av grunnleggende betydning for funksjonen til nettstedet vårt. Dette er for eksempel viderelevering av anonyme økt-ID-er for samling av flere forespørsler til en webserver eller feilfri funksjon av registreringer og bestillinger.

• Cookies for funksjonalitet
Disse cookiesene hjelper oss med å lagre innstillinger du har valgt, eller støtter andre funksjoner når du navigerer på nettstedet vårt. Slik kan vi merke oss innstillingene du foretrekker, for neste besøk eller lagre påloggingsdataene dine for bestemte områder på nettstedet.

• Performance-/statistikk-cookies
Disse cookiesene samler inn informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt (f.eks. nettleseren du brukte, antall besøk, sider du har åpnet eller hvor lenge du brukte nettstedet). Disse cookiesene lagrer ingen informasjon som tillater personlig identifisering av den besøkende. Cookies som samles inn ved hjelp av disse cookiesene, aggregeres eller IP-anonymiseres.

Du kan gi samtykke til eller avvise cookies – også for sporing på Internett – ved hjelp av innstillingene på nettleseren. Du kan konfigurere nettleseren slik at du generelt avviser cookies eller informeres på forhånd når en cookie lagres. I så fall kan imidlertid funksjonen til nettstedet bli begrenset (f.eks. ved bestillinger). Nettleseren din tilbyr også en funksjon for å slette cookies (f.eks. via Slett nettleserdata). Du finner mer informasjon om dette i bruksanvisningen og som regel under innstillingene for nettleseren.

Analysetjenester
Nettsiden vår bruker Matomo Analytics (tidligere Piwik), en såkalt webanalysetjeneste. Matomo benytter såkalte informasjonskapsler (cookies), tekstfiler som lagres på datamaskinen din, slik at vi kan analysere bruken av nettstedet. Bruksinformasjonen i slike cookies (inkludert IP-adressen din i forkortet utgave) overføres til og lagres på serveren vår for dette formålet, noe som bidrar til vår optimalisering av nettsiden. IP-adressen blir anonymisert omgående i løpet av denne prosessen, slik at du som bruker forblir anonym for oss. Informasjonen som vi innhenter fra cookies om bruk av denne nettsiden, gis ikke videre til tredjeparter. Du kan forhindre at nettleseren bruker cookies ved å stille inn programvaren. Dette kan imidlertid gå utover nettstedets funksjonalitet. Hvis du ikke godtar lagring og analyse av disse opplysningene fra besøket ditt, kan du når som helst motsette deg lagringen og bruken ved hjelp av et museklikk. I så fall vil det legges inn en såkalt Opt-Out-cookie i nettleseren din, slik at Matomo ikke kan hente noen data om økten din. Advarsel: Hvis du fjerner cookies i nettleseren din, vil dette også fjerne Opt-Out-cookies. Du må da eventuelt aktivere en slik på nytt.

Rettigheter i forbindelse med behandling av personopplysninger

Informasjonsrett
Du har rett til å få informasjon fra oss ved forespørsel om personopplysningene som gjelder deg og som vi behandler, innenfor omfanget av art. 15 GDPR. For å gjøre dette kan du sende en forespørsel per post eller e-post til adressene som er oppgitt nedenfor.

Rett til korrigering av uriktige opplysninger
Du har rett til å kreve at vi uten opphold korrigerer personopplysninger om deg hvis de er uriktige (art. 16 GDPR). Du kan henvende deg til kontaktadressene som er oppgitt nedenfor, for dette.

Rett til sletting
Du har rett til sletting uten opphold («Retten til å bli glemt») av personopplysninger om deg hvis det foreligger juridisk grunnlag i henhold til art. 17 GDPR. Disse foreligger for eksempel hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålene de opprinnelig ble behandlet for, eller du har trukket tilbake samtykket og når det mangler annet juridisk grunnlag for behandlingen, den registrerte motsetter seg behandlingen (og det ikke foreligger noen prioriterte årsaker for en behandling – dette gjelder ikke ved motsettelse mot direkte reklame). For å benytte deg av retten kan du henvende deg til kontaktadressene nedenfor.

Rett til begrensning av behandlingen
Du har rett til begrensning av behandlingen i henhold til art. 18 GDPR hvis forutsetningene der foreligger. I følge den kan begrensning av behandlingen være nødvendig hvis behandlingen er urettmessig og den registrerte avviser sletting av personopplysningene og i stedet krever at bruken av personopplysningene begrenses eller den registrerte har motsatt seg behandlingen i henhold til art. 21 avsn. 1 GDPR så lenge det ikke er fastslått at de berettigede grunnene våre har forrang foran dine. For å benytte deg av retten kan du henvende deg til kontaktadressene nedenfor.

Rett til dataportabilitet
Du har rett til dataportabilitet i henhold til art. 20 GDPR. Du har med dette rett til å å motta opplysninger som gjelder deg, og som er oppgitt til oss, i et vanlig, strukturert og maskinlesbart format og å overlevere disse opplysningene til en annen ansvarlig, som en annen tjenesteleverandør. Forutsetningen for dette er at behandlingen er basert på et samtykke eller en kontrakt og skjer ved hjelp av en automatisert prosedyre. For å benytte deg av retten kan du henvende deg til kontaktadressene nedenfor.

Rett til motsettelse
Av grunner som er knyttet til den spesielle situasjonen din, har du på grunnlag av art. 21 GDPR rett til når som helst å motsette deg behandling av personopplysninger som gjelder deg, som er basert på art. 6 avsn. 1 lit. e eller f GDPR. Vi vil stoppe bearbeidingen av personopplysningene dine med mindre vi kan påvise tvingende grunner til bearbeidingen som har forrang foran interessene, rettighetene og frihetene dine eller hvis bearbeidingen brukes til å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav. For å benytte deg av retten kan du henvende deg til kontaktadressene nedenfor.

Rett til klage hos overvåkingsmyndighet
Hvis du er av den oppfatning at bearbeidingen vår av personopplysninger som gjelder deg, ikke er lovlig, har du rett til å klage til overvåkingsmyndigheten som er ansvarlig for oss, og som du kan kontakte på følgende måte:

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
Holstenstraße 98
24103 Kiel
Tyskland
Tlf.: +49 (0) 431 / 988-1200
Faks: +49 (0) 431 / 988-1223
E-post: maildatenschutzzentrum.de