Behovsstyrt
automasjon er ESY

Mer livskvalitet og energieffektivitet

Konfrontert med det moderne samfunnets høye tempo og den daglige flyten av ny informasjon, kan og vil ikke menneskene gjøre alt selv. Vi hjelper dem med å sette deres ønsker og behov i sentrum for vår teknologi. De intelligente sensorene våre registrerer straks når endringer i omgivelsene krever en reaksjon og styrer deretter romteknikken automatisk. På denne måten skaper de en atmosfære som mennesker kan leve og arbeide bedre i, og som gjør dem mer tilfredse og mer produktive. Samtidig sørger sensorikken for svært energieffektiv drift – og sparer dermed naturressurser.

De intelligente sensorene våre tar seg av menneskene. De vet nøyaktig hva man trenger og sørger for høy automasjonskomfort. Dermed kan man ta seg av de virkelig viktige tingene, og sparer til og med penger.

Grafikk: Energisparepotensialet til behovsstyrt bygningsautomasjon (min./maks.); kilde: Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V. (ZVEI) / Hochschule Biberach

Innsparingspotensialet for behovsstyrt, sensorbasert bygningsautomasjon varierer avhengig av bransje og aktuell rombruk – men vanligvis er det enormt. Hvis det i tillegg brukes moderne, energieffektive sluttenheter, som de sparsommelige ESYLUX LED-lampene, er de potensielle innsparingene enda mye høyere. Apropos LED: Den forventede levetiden og dermed investeringen i en moderne lysløsning kan bare utnyttes maksimalt med tilstedeværelsesavhengig kobling!

Enkel brukerkomfort

Kravene til teknologien vår er ofte kompleks, ikke minst på grunn av de individuelle behovene og ønskene til brukerne. På tross av eller kanskje på grunn av denne kompleksiteten er vi spesielt oppmerksomme på å gjøre løsningene våre enkle å bruke – når alt kommer til alt er det den eneste måten å hjelpe folk videre på. Dessuten er automasjon hos oss aldri et krav, men alltid en mulighet. For at ingen skal føle seg umyndiggjort, gir løsningene våre derfor mulighet for enkel manuell overstyring ved hjelp av knapp, fjernkontroll eller andre brukervennlige konsepter.

Multi-sensor for optimalt romklima

Utdunstninger og lite oksygen i rommet gjør folk trette, reduserer konsentrasjonsevnen og påvirker humøret. I tillegg påvirker dårlig luftkvalitet helsen. Med en intelligent, sensorbasert styring fra ESYLUX kan man forbedre romluften via klima- og ventilasjonsanlegg – og samtidig redusere energiforbruket deres til det nødvendige. DALI-bryteren, styrt av ESYLUX DALI-tilstedeværelsesdetektoren eller lyssystemene til CELINE og NOVA Quadro-Sets, tilbyr en enkel løsning for tilstedeværelsesavhengig kobling av luftingen. Den ultimate automasjonsløsningen for et sunt romklima er likevel ATMO-tilstedeværelsesdetektoren.

Med den enestående multi-sensoren sørger ATMO KNX-tilstedeværelsesdetektoren ikke bare for optimal lysstyrke, men også for et sunt, produktivt velværeklima i rommet: I det høyeste konfigurasjonsnivået registrerer den endringer i lyssituasjonen, temperaturen, luftfuktigheten og luftkvaliteten og styrer de tilsvarende sluttenhetene innenfor KNX-anlegget på grunnlag av målingen. I tillegg støtter en akustikksensor PIR-sensorikken til detektoren ved tilstedeværelsesdeteksjon i spesielt vanskelige tilfeller. Disse til sammen seks sensorene i én enkelt enhet gjør at vi slipper flere enkeltløsninger og beviser hvor enkelt det er å mestre en kompleks, utfordrende situasjon med intelligent teknologi.

Luftkvalitetssensorikken til PD ATMO registrerer VOC (Volatile Organic Compounds), såkalte flyktige organiske forbindelser. Dette kan være antropogene utdunstninger, f.eks. fra plast og byggematerialer, møbler, tepper og rengjøringsmidler, eller biogene utdunstninger fra mennesker og næringsmidler – noe som skjer daglig, spesielt i lukkede rom. Problemet: I for høy konsentrasjon påvirker disse blandingsgassene humøret, forårsaker øyeirritasjoner, hodesmerter, tretthet eller svimmelhet og reduserer ytelsesevnen. De er derfor den viktigste årsaken til at et bygg må luftes. Hvis det er mennesker i et rom, øker i tillegg til VOC andelen CO2 i luften. Hvis PD-ATMO aktiverer luftingen ved overskridelse av en bestemt VOC-verdi, fjerner den også automatisk CO2 – en klassisk bonuseffekt!

Livskvalitet og energieffektivitet er alltid to sider av samme sak ved de intelligente automasjons- og lysløsningene våre – så også ved PD ATMO. Den optimaliserer ikke bare romlyset og -klimaet for å øke velværet til brukerne. Fordi den aktiverer klima- og ventilasjonsanlegget først når luftkvaliteten faktisk krever det, bruker den energi bare når den faktisk trengs. Og også under drift holder den alltid forbruket innenfor grensene: ved å sørge for at anlegget bare arbeider med intensiteten som kreves for optimalisering av luftkvaliteten til enhver tid!

gjennomtenkt design

Når man utvikler intelligente automasjonsløsninger, må man ta hensyn til en rekke krav ved utformingen. Disse er ofte avhengige av det respektive bruksstedet, der det ofte er ønske om en ekstra elegant eller diskret design, ofte fleksible monteringsmuligheter. Én ting har imidlertid alltid første prioritet hos oss: Enkel, problemfri installasjon som gjør at løsningene våre er optimale for rask modernisering av kontorbygninger, undervisningsinstitusjoner og helseinstitusjoner.

intelligens for ulike funksjoner for hvert rom

Næringsbygg er ofte store konstruksjoner med mange forskjellige arealer som produktprogrammet vårt tilbyr mange intelligente løsninger for. Hvis man vil forbedre livskvaliteten i bygninger, bør man fremfor alt sette inn kompetansen der menneskene oppholder seg lengst og oftest. Den helhetlige automasjonen av det enkelte rommet står derfor i sentrum hos oss.

Led-styring med lang levetid

LED-en egner seg perfekt for behovsorientert, elektronisk styring og er uten konkurranse når det gjelder energieffektivitet og levetid. De høye startstrømmene til en LED-lampe utgjør imidlertid en spesiell utfordring og ville redusert forventet levetid for en automasjonsløsning – hvis det ikke fantes intelligente svar.

ESYLUX beskytter releet til tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorene mot høye startstrømmer ved hjelp av to forskjellige konsepter: Den klassiske metoden er å utstyre releet med en wolframkontakt. Den fanger ikke bare opp startstrømmen, men begrenser den også. Startstrømspisslaster utgjør dermed ikke en fare lenger. En mer moderne og ekstra effektiv metode er nullspenningsbryteren (se illustrasjon ovenfor). Som navnet og illustrasjonen antyder, beregnes nullgjennomgangen til sinuskurven til vekselspenningen her – for akkurat på dette tidspunktet er startstrømmen minimal ved kobling!

Kontakt Sidebar no

Kontakt Sidebar

TA KONTAKT

* Obligatoriske felter