Aktuelles Land wechseln?

FLAT er ESY
fordi den viser flat design med maksimal effekt.

Flat
design

Med FLAT tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorene kan man endelig også ta hensyn til rommets estetikk: Den flate formen og den klare linjeføringen gjør i tillegg at de føyer seg harmonisk inn i en enhver romarkitektur.

Minimal
innbygging

Den lave konstruksjonshøyden til Powerbox gir en innbyggingsdybde for detektorene på bare 30 mm – dermed er det nok plass til en rask og problemfri kabelføring.

I perfekt
harmoni

FLAT-detektorene styrer ikke bare belysningen intelligent, de setter også romestetikken i riktig lys – spesielt i kombinasjon med stilfulle ELSA-2 downlights fra ESYLUX.

Variert
utseende

Og den som ser etter førsteklasses designutvalg, finner alltid maksimalt mangfold med de ekstra flate FLAT-detektorene: De fås i fargene hvit og svart og både med rund og firkantet kontur.

More

Detektering med høy ytelse

På tross av den flate linsen har FLAT maksimal ytelse også ved detektering: Ved en installasjonshøyde på 2,5 til 3 m ligger rekkevidden til de passive infrarød-sensorene i gjennomsnitt over 8 m i en detekteringsvinkel på 360°. Slik kan et stort arbeidsområde med ulike bevegelsesforløp registreres med bare én detektor. Parallellkobling av flere detektorer for enda større rekkevidde gjøres ganske enkelt ved hjelp av innstikksklemmer med kabelgjennomføringsalternativ – også i master-slave-drift.

A = på tvers opptil Ø 8 m
B = gåområde frontalt opptil Ø 6 m
C = arbeidsområde opptil Ø 4 m

Allsidig
montering

I hvitt kan de runde FLAT-detektorene også fås som FLAT LARGE (104 mm Ø) for større underflatemonterte bokser, og tilbyr en ytterligere monteringsopsjon med passende overflatemontert boks C IP 20 – og FLAT MOUNTING SET IP20 FM forenkler monteringen ved alle varianter!

Plugg inn. Spar.
Ferdig

I tider med høye oppdragsmengder og mangel på dyktige arbeidere blir tidsbesparende løsninger for elektrisk installasjon stadig viktigere. FLAT-serien tilbyr derfor også tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer med WINSTA-pluggforbindelser fra WAGO. For mer energieffektivitet via plug-and-play og sikker og feilfri installasjon.

Enkelt med DALI

Industristandarden DALI står for enkel planlegging og installasjon, og sørger for optimal justering og dimming særlig ved LED-belysning. Den imidlertidige videreutviklingen til DALI-2 garanterer dessuten produsentuavhengig interoperabilitet mellom apparater, som lar prosjektansvarlige finne løsninger fra best-in-class-apparatene.

More

Kringkastings-lysstyring med DALI-tilstedeværelsesdetektorer og DALI-aktor

FLAT-serien tilbyr tilstedeværelsesdetektorer med enkel kringkastingsmodus uten adressering hvis detekteringsområde til enhver tid kan utvides ved hjelp av master-slave-kombinasjoner. I tillegg tillater DALI-aktoren justeringen av konvensjonelle enheter – som for eksempel ventilasjonen!

1 MasterDALI-tilstedeværelsesdetektor (broadcast)
2 SlaveDALI-tilstedeværelsesdetektor konfigurert som en slave
3 DALI-lampe
4 On/Off Lampe
5 DALI-strømforsyning
6 DALI-aktor
7 Impulsbryter

Styring av individuelle grupper med DALI-2-tilstedeværelsesdetektorer

For DALI-2 har ESYLUX utviklet BMS-tilstedeværelsesdetektorer for byggautomasjonssytemer: Med bevegelses-, lyssensor- og impulsbryterinngang kombineres de viktigste inndataapparatene i ett og samme hus!

1 PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2
2 CELINE PNL 600 DDP TR 4100 840 IP20 DALI
3 Impulsbryter

Oversikt over dine fordeler

 • Kan også fås som sett inkl.DALI-busspenningsforsyning (f. eks. PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET)
 • DALI-kringkasting for enkel oppstart, selvstendig konfigurering av de elektriske forkoblingene
 • Utvidelse av detekteringsområdet med master-slave-kommunikasjon
 • HVAC-styring med DALI-aktor fra ESYLUX
 • Inngang for vanlig impulsbryter
 • BMS-tilstedeværelsesdetektor for DALI-2 for bruk i byggautomasjonssytemer
Tilstedeværelsesdetektorer for DALI:

Lang levetid med 230 V

LED-en utvikles mer og mer til den globalt ledende kunstige lyskilden, og tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer drar nytte av dets høye levetid optimalt gjennom den behovsavhengige justeringen. For å beskytte ditt relé mot høy startstrøm fra LED-en og dermed også sikre dens lange levetid, bruker alle 230V-varianter i FLAT-serien en skånsom nullgjennomgangskobling.

More

Installasjon via plug-and-play

Særlig rask og sikker installasjon gjennomføres her med FLAT-variantene med WINSTA-kobling fra WAGO: De pluggbare koblingene garanterer enkelt plug-and-play – og sparer dermed tid og penger, ikke bare i tider med høye oppdragsmengder.

1 Mating 230 V; opsjon 1
2 Mating 230 V; opsjon 2
3 PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA
4 DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA
5 CELINE PNL 600 DDP OP 3500 840 IP20 ELC

Oversikt over dine fordeler

 • Nullgjennomgangskobling for reléskånende kobling
 • Utvidelse av dekningsområdet via parallellkobling
 • Inkludert impulsbryterinngang
 • Varianter med WAGO-WINSTA®-tilkobling
 • Varianter med PD-FLAT-veggboks og forhåndstilpasset GST18i3 inn-/utledning kan fås
Oversikt ON/OFF-bevegelsesdetektor:
Oversikt ON/OFF-tilstedeværelsesdetektor:

Variabelt med KNX

KNX er kjent for sine mangfoldige styringsmuligheter, og dermed tilbyr også KNX-utføringene til FLAT-serien omfangsrike programmeringsmuligheter. I alt 47 tilgjengelige kommunikasjonsobjekter muliggjør f. eks. en dagslysavhengig konstantlysregulering også uten registrert tilstedeværelse, samt en nattlysfunksjon som det kan velges syv forskjellige farger for.

More

To lyskanaler med effektivt offset

Særlig i rom med kun en vindusfront drar brukerne dessuten nytte av en lysregulering med to kringkastings-kanaler: Med et offset mellom begge kanalene kan lamper i nærheten av vinduer allerede dimmes mens det fortsatt kreves 100 % belysningsstyrke i romområdet lenger bort fra vinduene. Dette skaper optimale lysforhold – og forbedrer energieffektiviteten.

KNX er kjent for sine mangfoldige styringsmuligheter, og dermed tilbyr også KNX-utføringene til FLAT-serien omfangsrike parametriseringsmuligheter. I alt 47 tilgjengelige kommunikasjonsobjekter muliggjør f. eks. en dagslysavhengig konstantlysregulering også uten registrert tilstedeværelse, samt en nattlysfunksjon som det kan velges syv forskjellige farger for.

Oversikt over dine fordeler

 • Omfangsrike individuelle programmeringsmuligheter for 47 kommunikasjonsobjekter
 • Konstantlysregulering også mulig tilstedeværelsesuavhengig
 • Melder kan konfigureres som master eller slave
 • To orienteringslysnivåer
 • Nattlysfunksjon med 7 velgbare farger
 • Separat tilstedeværelsesdeteksjon på KNX-anlegget

Effektiv automasjon
sparer kostnader

FLAT-detektorene sparer ikke bare høyde, men også kostnader: Fordi lyset bare brukes der det faktisk befinner seg noen, og det reduserer energiforbruket vesentlig. Detektoren i ett stykke garanterer i tillegg enkel installasjon, og den holdbare kvaliteten gjør at automasjonsløsningen krever lite vedlikehold.

More