DET BESTE ARBEIDSLYSET MED
EKSTRAFUNKSJONER. ESY!

Innovativ
styring

Med styringsteknologien vår ESYLUX Light Control ELC forenkler vi den intelligente innendørsbelysningen på en radikal måte og gjør menneskeorientert lys lønnsomt.

Topp pris-
ytelse-forhold

ELC-systemløsninger sørger for mer livskvalitet til lave kostnader: Med intelligent lys og bærekraftig energieffektivitet til en uvanlig rimelig pris. En investering som lønner seg raskt.

 • Med SymbiLogic for energieffektivt biologisk aktivt lys
 • Kan tas i bruk med én gang ved hjelp av enkel Plug-and-play-installasjon
 • Førsteklasses arbeidslys til lave totale kostnader
 • Forhåndskonfigurerte, monteringsklare sett eller løsninger som kan kombineres fritt
 • Enkel, problemfri gruppering ved hjelp av pluggforbindelser
 • Enkel betjening med bryter eller app

Løsninger fra
ett og samme sted

ESYLUX Light Control muliggjør enkle romløsninger komplett med taklamper, sensorer og styreenheter – for høy lyskvalitet og energieffektivitet til den beste prisen.

Human Centric
Lighting
inkludert

ELC-løsninger med integrert SymbiLogic-teknologi- kombinerer det beste lyset for mennesker med fordelene ved en intelligent styring. Det biologisk aktive lyset etterligner det dynamiske forløpet til det naturlige dagslyset og øker på denne måten velværet og ytelsesevnen –  og er meget energieffektivt implementert ved hjelp av en tilstedeværelses- og dagslysuavhengig adaptiv HCL-kontroll.

More

Kostnader minus, effekt pluss

I kontorbygg, utdannings- og helseinstitusjoner er i tillegg til optimal lyskvalitet også det økonomiske aspektet avgjørende. Optimale lysløsninger må derfor alltid passe til budsjettet og til prosjektplanene. Ved hjelp av førsteklasses arbeidslys sørger ESYLUX Light Control for mer livskvalitet til meget lave investeringskostnader. De fullstendig bruksklare systemene inkluderer lamper i serien CELINE eller NOVA, tilstedeværelsesdetektor i serien COMPACT og den intelligente ELC-styreenheten SMARTDRIVER. 

De er tilgjengelige i to versjoner med SymbiLogic eller med konstant lysfarge.

ELC-systemløsninger med SymbiLogic er fremfor alt egnet for områder som store kontorrom eller pasientrom der mennesker oppholder seg konstant og kan dra nytte av effekten til biologisk aktivt lys. For rom som bare tidvis frekventeres, som korridorer, inngangspartier eller trappeoppganger, anbefales versjonen  med konstant lysfarge. I begge tilfeller blir lyset bare slått på avhengig av tilstedeværelse og dagslysmengde for maksimal energieffektivitet ved hjelp av den intelligente sensorstyringen. ESYLUX Light Control tilbyr denne førsteklasses formen for  dagslysutnyttelse til uslåelige lave kvadratmeterpriser.

Førsteklasses lys ved maksimal Kostnadseffektivitet

Behovsstyrt Konstantlysregulering

Plug-and-play
i ny dimensjon

Det har aldri før vært så raskt og enkelt å sette  moderne lyssystemer i drift: SMARTDRIVER for ESYLUX Light Control Systems inkluderer spenningsforsyning for alle lamper og for sensorikken. Dermed kan alt kobles til via Plug-and-play og umiddelbart tas i bruk uten programmerings- kunnskap selv ved komplekse romsituasjoner.

More

Fritt konfigurerbar eller monteringsklar

Vi tilbyr ESYLUX Light Control i to alternativer som kombinerer utmerket lyskvalitet og energieffektivitet med størst mulig brukervennlighet: Som forhåndskonfigurerte, monteringsklare settløsninger som er optimalisert for ulike romstørrelser i kontorbygg, klasserom og pasientrom og omfatter systemkomponenter, kabler og nødvendig tilbehør under bare ett artikkelnummer. Eller som fritt konfigurerbare løsninger der enkeltkomponentene kan settes sammen individuelt i sju enkle trinn.

Via C0- eller ELC-bus kan systemene dessuten grupperes, skaleres og forbindes raskt og enkelt for enhver romdimensjon – naturligvis også via bruksklar sammenkobling!

Individuelt i sju trinn

Den individuelle konfigurasjonen din med ESYLUX Light Control setter du sammen i syv enkle trinn. Velg enkeltkomponenter og tilbehør i denne rekkefølgen.

 1. Lampedesign for Hovedbelysning
 2. Lampetype
 3. Antall lamper
 4. Styring
 5. Sensor
 6. Kabel 
 7. Tilbehør

Mestertrenerelys

Handwerkskammer Düsseldorf har støttet medlemmene sine siden 1900 med et bredt fagutvalg og utdanner rundt 1000 håndverksmestre hvert år.

I klasserommene og verkstedsområdene gir ELC-lyssystemer fra ESYLUX flimmerfri belysning med tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlysregulering.

More

ELC-EKSTRAFUNKSJONER

Den bruksklare installasjonen til ELC-lyssystemene gir mulighet for rask installasjon og umiddelbar idriftsetting uten programmering. Hvis bruksstedet krever individuell tilpasning av systemene, gir systemenes ekstrafunksjoner mange muligheter for det: takket være tallrike konfigurasjons-, tids-, integrerings- og styringsfunksjoner!

Konfigurasjonsfunksjoner

 • Lysregulering i romsoner
 • Svermefunksjon
 • Konfigurasjon med lyskanaler
 • Fri kanaltilordning
 • Fri kanal- og gruppekombinasjon
 • Kanalbaserte scenarioutforming

Styringsfunksjoner

 • Alternative driftsmoduser
 • Manuell overstyring med knapper og scenarioer
 • ESY-Pen og ESY-App

Integreringsfunksjoner

 • Integrering av 230 V-enheter
 • Power cut-off av DALI-drivere
 • Enkel KNX-systemintegrering

Tidsfunksjoner

 • Orienteringslys
 • Rask systemstart
 • Intelligente lysforløp

Oppgradering for enhver arbeidsplass

Enten det er i kontorbygg, utdannelses- eller helseinstitusjoner: Lyskvaliteten, den sensorbaserte styringen og funksjonsomfanget til ELC-lyssystemene gir spesifikke fordeler på enhver arbeidsplass.

Eksempel kontorfellesskap

Lyset til SymbiLogic-teknologien øker motivasjonen og arbeidsytelsen.

EKSTRAFUNKSJONER bl.a. takket være svermfunksjon og orienteringslysfunksjon som øker komforten i kontorfellesskaper takket være optimale lysforhold.

>>

Eksempel klasserom

Lyset til SymbiLogic-teknologien øker konsentrasjonen ved læring.

EKSTRAFUNKSJONER bl.a. takket være scenarioer med separat styring og forskjellige romsoner for ideell formidling av læringsinnholdet.

>>

Eksempel pasientrom

Lyset til SymbiLogic-teknologien støtter innhenting og rekonvalesens.

EKSTRAFUNKSJONER bl.a. takket være enkel aktivering av et scenario for undersøkelser med en belysningsstyrke på 1000 lux i pasientrommet.

>>

Enkel betjening

Som for alle ESYLUX-løsninger kan automasjonen enkelt overstyres når som helst. Slå på og av, endre lysstyrke og lysfarge eller hente frem lagrede lysscenarioer – alt dette er mulig med en enkelt 230 V-bryter. Alternativt tilbyr ELC-bryterne fra ESYLUX med lett forståelig symbolikk eller styring via smarttelefonen med ESY-Pen og ESY-App maksimal betjeningskomfort. Med ESY-Pen og ESY-App får man i tillegg enkel konfigurering, lysmåling og mobil prosjektforvaltning!

More