×

Multitalentet
for installasjonen:
ESY Pen

alt-i-ett

ESY Pen er den nye multifunksjonsenheten for enkel idriftsetting, fjernstyring, lysmåling og prosjektadministrering for alle tilstedeværelsesdetektorer, bevegelsesdetektorer og lyssystemer fra ESYLUX. 

More

for idriftsetting
og fjernstyring

ESY Pen kan benyttes til enkel idriftsetting via Bluetooth og app og egner seg også som fjernkontroll for å dimme, slå på/av eller endre lysfarge og scenarier.

More

lysmåling &
prosjektadministrering

Ved hjelp av den integrerte lyssensoren sørger ESY Pen for en nøyaktig lysmåling og -regulering, og sammen med ESY-appen gjør den mobil prosjektadministrering mulig.

More

Intelligent synergi

Automasjons- og lysløsningene fra ESYLUX skaper intelligente synergier for mer livskvalitet og energieffektivitet. ESY Pen er ikke bare etterfølgeren til den populære universalfjernkontrollen, men som en ekte allrounder, viderefører den ESY-prinsippet til den intelligente synergien – i tillegg er den enkel å betjene. 

More

Fremtidssikker idriftsetting

Ved hjelp av brokoblingsfunksjonen muliggjør ESY Pen en bidireksjonal kommunikasjon mellom mobile sluttenheter og ESYLUX-tilstedeværelsesdetektorer hhv. lyssystemer via Bluetooth og infrarød stråling. Installerte anlegg kan dermed enkelt konfigureres og settes i drift med ESY-appen. Silikonspissen gjør at ESY Pen også er egnet for berøringsoverflater på smarttelefoner og nettbrett. ESYLUX gjør deg dermed rustet for alle nåværende og fremtidige installasjoner – fullstendig uavhengig av de fysiske grensesnittene.

* obligatorisk for nye enheter fra 2019

...MED SMARTTELEFON eller NETTBRETT

ESY Pen er kompatibel med operativsystemene iOS og Android og samtidig bakoverkompatibel med alle tilgjengelige ESYLUX tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer (unidireksjonal kommunikasjon).

Fjernstyre
lys på en enkel måte

Som bordenhet i ladestasjonen, fungerer ESY Pen som en enkel fjernkontroll for individuell tilpasning av belysningen. Avhengig av den aktiverte detektortypen kan du enkelt slå på/av eller dimme og hente frem eventuelt lagrede scenarier ved å trykke på tastene på pennen. Ved ELC-lyssystemer med biologisk aktivt lys kan også lysfargen endres ved hjelp av pennen. 

More

Måle lys i enhver situasjon

Som sensorspesialist har vi selvfølgelig også utstyrt ESY Pen med en sensor – for enkel installasjon og det beste lyset for sluttbrukeren:

1. Ved hjelp av den integrerte lyssensoren kan lysverdien for koblingsdriften eller konstantlysreguleringen enkelt stilles inn. En separat lux-måler er dermed overflødig da du bare trenger ESY Pen når du skal konfigurere enhetene.

2. Som ekstern lysverdigiver på arbeidsnivået, gjør sensoren det mulig å måle lysverdien nøyaktig der hvor den er viktigst for de visuelle oppgavene som skal utføres. Slik sikrer vi den beste lyskvaliteten for sluttbrukeren på arbeidsplassen.

ESY Pen inkluderer:

  1. En ladestasjon som i tillegg til å lade pennen sikrer at sensoren utfører den kontinuerlige lysmålingen i arbeidshøyde
     
  2. ESY Pen, som er enkel å betjene ved hjelp av tre taster

administrere prosjekter mobilt

Lagre, administrere, dokumentere – med ESY Pen og ESY-appen blir det mobile prosjektbiblioteket til virkelighet. Sammen gjør de det mulig å lagre, hente frem og overføre konfigurerte prosjekter:

  • Hver bygning kan karakteriseres ved hjelp av prosjektnavn, prosjektnummer, kontaktperson, tidsstempel og plassering
  • Inne i prosjektet kan det opprettes ulike etasjer og per etasje opptil 64 rom
  • I ESY-appen er det når som helst mulig å gå til de ønskede rommene ved hjelp av et par klikk og slik raskt finne, velge og parametrisere ESYLUX-produkter
  • Konfigurerte prosjekter kan lagres i ESY-appen eller videresendes til andre brukere
  • Allerede utførte konfigurasjoner kan enkelt hentes frem og overføres til lignende produkttyper (Cloning)
  • Prosjektdokumentasjonen kan sammenfattes i en prosjektrapport og ved behov sendes eller skrives ut som PDF-dokument