Aktuelles Land wechseln?

Personvernerklæring

Status mai 2024 V2.3

Det gleder oss at du viser interesse for vårt foretak og våre produkter

Det er viktig for oss å beskytte dine datas fortrolighet!

Vi behandler personrelaterte data fortrolig og bare i henhold til de lovmessige bestemmelser.

Personrelaterte data er all informasjon som gjelder en fysisk person som er identifisert eller kan identifiseres (art. 4 nr. 1 GDPR). Dette omfatter informasjon som navn, e-postadresse, postadresse og telefonnummer

Hvem er ansvarlig for behandling av dine personrelaterte data?
Den ansvarlige, som i det følgende omtales som ESYLUX eller vi, er i følge Personvernforordningen og andre nasjonale personvernlover i medlemsstatene samt andre personvernbestemmelser:  
ESYLUX GmbH
An der Strusbek 40
DE-22926 Ahrensburg
Tyskland

Kontaktdataene til personvernombudet
Vårt personvernombud når du per post på adressen til ESYLUX GmbH eller

Via e-post: privacy[at]esylux.com  

Behandling av personrelaterte data

1 Fremhenting av vårt nettsted
Vi registrerer og lagrer ID-adressen som er tilordnet datamaskinen din om å overføre innholdet du har åpnet, til datamaskinen din (f.eks. tekst, bilder, filer for nedlasting osv.) (se art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR). I tillegg behandler vi disse filene for å oppdage og etterforske misbruk. Det juridiske grunnlaget for dette er art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Vår berettigede interesse i databehandlingen er å sikre at vårt nettsted fungerer lytefritt samt forretningstransaksjonene som avvikles på det.

2.1 E-postreklame med pålogging til nyhetsbrev
Hvis du registrerer deg for et nyhetsbrev, bruker vi e-postadressen din til å sende deg det respektive nyhetsbrevet der vi informerer deg om interessante temaer regelmessig. For å sikre at du registrerer deg for nyhetsbrevet på forskriftsmessig måte, det vil si for å forhindre uautoriserte registreringer med navnet til en tredjepart, kommer vi etter din første registrering til nyhetsbrevet til å sende deg en bekreftelses-e-post med Double-Opt-In-prosedyre, der vi ber deg om å bekrefte registreringen. Det juridiske grunnlaget er samtykket ditt i henhold til art. 6 avsn. 1 S. 1 a GDPR. I forbindelse med registreringen din for nyhetsbrevet lagrer vi i dessuten IP-adressen din samt datoen og klokkeslettet for registreringen og bekreftelsen, slik at vi kan kontrollere og bevise registreringen på et senere tidspunkt. Det juridiske grunnlaget for denne lagringen er en berettiget interesse i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR, der den berettigede interessen er muligheten til å påvise registreringen. Vi lagrer e-postadressen din for å sende nyhetsbrevet til deg til du logger deg av eller vi slutter å sende nyhetsbrevet til deg. Du kan tilbakekalle registreringen for nyhetsbrevet når som helst.

2.2 E-postreklame uten pålogging til nyhetsbrev
Dersom vi har mottatt din kommersielle e-postadresse på grunnlag av en bestående forretningsmessig relasjon (rådgivning, tilbud), så forbeholder vi oss retten til å informere deg om vårt nyhetsbrev om relevante temaer, da vi her forutsetter din berettigede forretningsmessige interesse. Det juridiske grunnlaget for dette er art. 6 avsn. 1 lit. F GDPR. Vår berettigede interesse er den direkte reklamen for kretsen av våre (potensielle) kunder. Du kan til enhver tid motsette deg bruken av din e-postadresse til e-post reklame.

2,3 Nyhetsbrev statistikk
For statistisk analyse av nyhetsbrevkampanjene våre inneholder nyhetsbrevene såkalte sporingspiksler. Dette er en miniatyrgrafikk som er innebygd i en HTML-formatert e-post, som gir oss mulighet til å se om og når du har åpnet en e-post og hvilke koblinger i e-posten som er åpnet. I den forbindelse overføres også IP-adressen din til serverne våre. Vi lagrer imidlertid hverken den eller noen andre personrelaterte data. Det juridiske grunnlaget for bruken av denne sporingspikselen er en berettiget interesse i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR, der den berettigede interessen er analyse og optimalisering av nyhetsbrevet vårt.

3 søknad
Personrelaterte data behandles hvis du angir dem til oss av eget initiativ i anledning av en søknad. Det juridiske grunnlaget for dette er art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR.
Mottaker av de personrelaterte data er personalavdelingen og beslutningstakerne.
Uten at de personrelaterte data gjøres tilgjengelig er en behandling ikke mulig. Etter at søknadsprosessen er avsluttet, slettes de personrelaterte data dersom prosessen ikke har ført til noen kontrakt. I tilfelle det inngås kontrakt, blir de personrelaterte data behandlet videre i henhold til de interne retningslinjene for personvern.

4 Øvrige formål
Personrelaterte data behandles videre hvis du oppgir dem til oss, for eksempel i forbindelse med en forespørsel eller bestilling av informasjonsmateriale og produkter. Det juridiske grunnlaget for dette er art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR.
I den grad vi behandler dine data for å motta og behandle den respektive forespørselen eller bestillingen din, som beskrevet ovenfor, er du kontraktsmessig forpliktet til å gjøre disse data tilgjengelige for oss. Uten disse dataene er vi ikke i stand til å gjennomføre en slik behandling.

Hvis du har gitt samtykke til behandling av de personrelaterte data (se art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR), kan du tilbakekalle samtykket når som helst, uten at rettmessigheten til behandlingen på grunnlag av samtykket frem til tilbakekallingen påvirkes.

Vider overføring til tredje parter
Som regel blir dine data videresendt til det respektive ESYLUX-selskapet for behandling og viderebehandles der, avhengig av hva saken gjelder. Dataene til ESYLUX-selskapene behandles av oppdragsbehandleren Peter Kremser GmbH & Co KG for administrative tjenester, feilsøkingstjenester og kundestøttetjenester. For drifting av plattformene og sikkerhetskopieringstjenestene våre og forsendelse av e-poster og andre meldinger bruker vi oppdragsbehandlere. Disse blir av oss forpliktet til bl.a. å behandle dine data i samsvar med instruksjonene våre samt de til enhver tid gjeldende personvernlovene. De forpliktes spesielt til å behandle dine data strengt fortrolig, og de har heller ikke tillatelse til å bruke dataene til andre formål enn dem som er avtalt.

Vider overføring av data til oppdragsbehandlere skjer på grunnlag av art. 28 avsn. 1 GDPR

Vi hverken selger  dine data til tredjeparter eller markedsfører dem på noen annen måte.

Regulære frister for sletting av data
Lovgiveren har tillatt mange ulike lagringsfrister og -plikter. Når disse fristene utløper, slettes de respektive dataene rutinemessig. Hvis data ikke berøres av dette, slettes eller anonymiseres de hvis formålene som er nevnt i denne personvernerklæringen, bortfaller. Hvis denne personvernerklæringen ikke inneholder andre, avvikende bestemmelser når det gjelder lagring av data, lagres de data vi har samlet inn, så lenge de trengs for de forestående formålene de er samlet inn for.

Annen bruk av data og sletting av data
Videre behandling eller bruk av dine personrelaterte data skjer generelt bare hvis en forskrift tillater dette eller du har gitt samtykke til behandlingen eller bruken av dataene. Ved en viderebehandling for andre formål enn det dataene opprinnelig ble samlet inn for, informerer vi deg om viderebehandlingen for disse andre formålene og gir deg ytterligere relevant informasjon.

Cookies
Vi bruker cookies til våre nettsider. En cookie er en liten fil som lagres lokalt på terminalen din når du besøker et nettsted. Hvis du besøker nettstedet på nytt med samme enhet, viser cookien f.eks. at det dreier seg om et gjentatt besøk. I tillegg gir cookies oss mulighet til å analysere bruken av nettstedet vårt. Cookien inneholder ingen personrelaterte data, den kan ikke identifisere deg på nettstedene til tredjeparter, inkludert nettstedene til analyseleverandørene.

Vi bruker følgende typer cookies:
Essensielle/nødvendige cookies
Disse cookiene er nødvendige for å sikre funksjonen av vårt nettsted og at pålogginger og bestillinger fungerer feilfritt. Det samme gjelder for lagringen av filterutvalget eller merkelisten på din terminal. Blokkering av disse cookiene kan føre til at bruken av vårt nettsted eller de tjenestene vi har gjort tilgjengelige blir innskrenket. Det juridiske grunnlaget er en berettiget interesse iht. art. 6 avs. 1 lit. f GDPR, der den berettigede interessen er å gjøre det ønskede nettsideinnholdet tilgjengelig for deg og å garantere vårt nettsteds sikkerhet og stabilitet.

Cookies for analyse
Disse cookiene samler inn informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt (f.eks. nettleseren du brukte, antall besøk, sider du har åpnet eller hvor lenge du brukte nettstedet). Disse cookiene lagrer ingen informasjon som tillater personlig identifisering av den besøkende. Informasjon som samles inn ved hjelp av disse cookiene, aggregeres eller IP-anonymiseres.
Som analysetjeneste bruker vi Matomo Analytics. Informasjonen som vi innhenter fra cookies om din bruk av denne nettsiden, gis ikke videre til tredjeparter. Juridisk grunnlag er ditt samtykke iht. art. 6 avs. 1 S. 1 lit. a GDPR, som du har gitt oss gjennom ditt valg i menypunktet «Privatsfæreinnstilling».

Samtykket til Analytic Cookies kan du tilbakekalle når som helst med virkning for fremtiden via menypunkt «Privatsfæreinnstilling» på nettstedet.

I tillegg kan du samtykke i eller avvise cookies via innstillingene på din nettleser. Du kan konfigurere nettleseren slik at du generelt avviser cookies eller informeres på forhånd når en cookie lagres. I så fall kan imidlertid funksjonen til nettstedet bli begrenset (f.eks. ved bestillinger). Nettleseren din tilbyr også en funksjon for å slette cookies (f.eks. via Slett nettleserdata). Du finner mer informasjon om dette i bruksanvisningen og som regel under innstillingene for nettleseren.

Social Media Hyperlink

På vårt nettsted har vi hyperkoblinger til de følgende tjenestene for sosiale medier: Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, LinkedIn og Xing.
Disse er utformet etter de tilsvarende logoene og lagret på vår egen server. Dermed overføres ingen data om deg som bruker til den respektive tilbydertjenesten, når du laster ned vårt nettsted. Først når du klikker på logoene ledes du til det aktuelle nettstedet. På denne måten behandles eventuelt ytterligere data fra deg.
Vi har ingen innflytelse på denne databehandlingen på de respektive nettsidene som vi har koblinger til.

Rettigheter i forbindelse med behandling av personrelaterte data

Rett til informasjon
Du har rett til å få informasjon fra oss ved forespørsel om personrelaterte data som gjelder deg og som vi behandler, innenfor omfanget av art. 15 GDPR. For å gjøre dette kan du sende en forespørsel per post eller e-post til adressene som er oppgitt nedenfor.

Rett til korrigering av uriktige data
Du har rett til å kreve at vi uten opphold korrigerer personrelaterte data som gjelder deg hvis de er uriktige (art. 16 GDPR). Hvis du vil kreve dette, kan du henvende deg til kontaktadressene som er oppgitt nedenfor.

Rett til sletting
Du har rett til sletting uten opphold («Retten til å bli glemt») av personrelaterte data som gjelder deg hvis det foreligger juridisk grunnlag i henhold til art. 17 GDPR. Disse foreligger for eksempel hvis de personrelaterte data ikke lenger er nødvendige for formålene de opprinnelig ble behandlet for, eller du har trukket tilbake samtykket og når det mangler annet juridisk grunnlag for behandlingen, den registrerte motsetter seg behandlingen (og det ikke foreligger noen prioriterte årsaker for en behandling – dette gjelder ikke ved innsigelser mot direkte reklame). For å gjøre den ovenstående rettigheten gjeldende, kan du henvende deg til kontaktadressene nedenfor.

Rett til begrensning av behandlingen
Du har rett til begrensning av behandlingen i henhold til art. 18 GDPR hvis forutsetningene til dette foreligger. I følge den kan begrensning av behandlingen være nødvendig hvis behandlingen er urettmessig og den registrerte avviser sletting av de personrelaterte data og i stedet krever at bruken av de personrelaterte data begrenses eller den registrerte har motsatt seg behandlingen i henhold til art. 21 avsn. 1 GDPR så lenge det ikke er fastslått at de berettigede grunnene våre har forrang foran dine. For å gjøre den ovenstående rettigheten gjeldende, kan du henvende deg til kontaktadressene nedenfor.

Rett til dataportabilitet
Du har rett til dataportabilitet i henhold til art. 20 GDPR. Du har med dette rett til å motta data som gjelder deg og som er oppgitt til oss, i et vanlig, strukturert og maskinlesbart format og å overlevere disse dataene til en annen ansvarlig, som en annen tjenesteleverandør. Forutsetningen for dette er at behandlingen er basert på et samtykke eller en kontrakt og skjer ved hjelp av en automatisert prosedyre. For å gjøre den ovenstående rettigheten gjeldende, kan du henvende deg til kontaktadressene nedenfor.

Rett til motsettelse
Av grunner som er knyttet til den spesielle situasjonen din, har du på grunnlag av art. 21 GDPR rett til når som helst å motsette deg behandling av personrelaterte data som gjelder deg, som er basert på art. 6 avsn. 1 lit. e eller f GDPR. Vi vil stoppe bearbeidingen av dine personrelaterte data med mindre vi kan påvise tvingende grunner til behandlingen som har forrang foran interessene, rettighetene og frihetene dine, eller hvis behandlingen brukes til å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav. For å gjøre den ovenstående rettigheten gjeldende, kan du henvende deg til kontaktadressene nedenfor.

Rett til klage hos en overvåkingsmyndighet
Hvis du er av den oppfatning at vår behandling av personrelaterte data som gjelder deg, ikke er lovlig, har du rett til å klage til overvåkingsmyndigheten som er ansvarlig for oss, og som du kan kontakte på følgende måte:

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
Holstenstraße 98
D-24103 Kiel
Tyskland

Tlf.: +49 (0) 431 / 988-1200
Faks: +49 (0) 431 / 988-1223
E-post: mail[at]datenschutzzentrum.de

Ansvarsfrihet

Ansvar for innhold
Innholdet på sidene våre er utarbeidet med største nøyaktighet. Som leverandør er vi iht. § 5 TMG (allmenn informasjonsplikt) ansvarlig for at eget innhold på disse sidene overholder allmenn lov. Forpliktelsen til å fjerne eller sperre bruken av data i henhold til generell lovgivning berøres ikke av dette. Et slikt ansvar er imidlertid først mulig fra tidspunktet for kjennskap til et konkret lovbrudd. Når vi blir gjort kjent med slike ulovligheter, vil vi omgående fjerne pågjeldende innhold.

Ansvar for lenker
Vårt tilbud inneholder lenker til eksterne nettsteder som tilhører tredjeparter, der vi ikke har noen innflytelse på innholdet. Derfor kan vi ikke påta oss ansvaret for slikt eksternt innhold. Ansvaret for innholdet på en side som vi lenker til, ligger alltid hos den gjeldende tilbyderen eller driveren av nettstedet. Sidene som det lenkes til, blir kontrollert for mulige ulovligheter på tidspunktet når lenken opprettes. Det er ikke funnet ulovlig innhold på tidspunktet da lenken ble opprettet. En permanent innholdsmessig kontroll av siden det lenkes til, er imidlertid ikke rimelig uten kontret mistanke om en ulovlighet. Når vi blir gjort kjent med ulovligheter, vil vi omgående fjerne slike lenker.

Opphavsrett
Nettstedets redaktører arbeider kontinuerlig for å respektere andres opphavsrett eller med å benytte egenproduserte eller lisensfrie verker. Innhold og verker som er redigert av nettstedets redaktører, er underkastet tysk opphavsrett. Bidrag fra tredjeparter er merket som sådanne. Reproduksjon, bearbeiding, spredning og enhver form for bruk utenfor grensene satt av opphavsretten, krever skriftlig tillatelse fra de aktuelle forfatterne eller produsentene. Nedlasting og kopiering av denne nettsiden er kun tillatt for privat bruk, ikke kommersiell bruk.

Markedsføringsinnvending
Vi forbyr hermed uttrykkelig at tredjeparter benytter kontaktdata som er offentliggjort til uoppfordret å distribuere reklame og informasjonsmateriell. Redaktørene av nettstedet forbeholder seg uttrykkelig retten til å innlede rettslige skritt hvis det uoppfordret blir distribuert reklameinformasjon, for eksempel via spam.