×

COMPACT er ESY,
fordi en fleksibel lysstyring
trenger innovasjon

Effektive
muligheter

Tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorene for serien Compact er suksessrike klassikere i vårt sensorikk-program og samtidig sanne universalister.

More

Oversikt
COMPACT-serien

Få et raskt overblikk over alle produkter fra COMPACT-serien og deres viktigste funksjoner.

 • Takdetektor: 360° detekteringsområde, rekkevidde Ø 8, Ø 24 eller Ø 32 meter
 • Veggdetektor: 180° detekteringsområde, rekkevidde Ø 16 meter
 • 230 V, KNX, DALI, DALI-2 og Universal Current (12–36 V)
 • På vegg, i vegg eller innfelt takmontering
 • Kobling, dimming og HLK
 • Flere valgfrie funksjoner som f. eks. akustikksensor eller berøringsfunksjon

Enhver anvendelse
Enhver teknologi

COMPACT-serien tilbyr deg mange varianter til forskjellige anvendelser og overbeviser med innovative konsepter.

More

Styre
med berøring

Mens dette allerede er helt vanlig for smarttelefoner eller nettbrett, har ESYLUX imidlertid kommet fram med behovsstyrt bygningsautomasjon med vegg-tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorene PD-C/MD-C 180i/16 TOUCH.  Via den berøringssensitive linseoverflaten kan man styre mange funksjoner helt komfortabelt – og dermed erstatte lysbrytere eller KNX-berøringssensorer!

More

Merkebryter-
kompatibel

Veggdetektorene for serien Compact er kompatible med alle vanlige merke-bryterprogrammer

Touch Control med 2 typer berøring

Berøringsdetektorene reagerer på to typer berøring: kort og lang. Hvilken funksjon som kan styres med dette, er avhengig av detektortypen. Ved 230 V-variantene kan du styre belysningen med en kort berøring, og velge flere forhåndsdefinerte programmer med en lang berøring. Den andre berøringsmuligheten kan du deaktivere via fjernkontroll ved behov.

Ved KNX-variantene finnes det mange muligheter. Her kan begge berøringstyper velges fritt med forskjellige KNX-kommunikasjonsobjekter. Slik kan du for eksempel også dimme, styre sjalusien eller aktivere hele scener med berøringsfunksjonen!

Alle fordeler

 • Berøringssensitiv linse-overflate
 • Erstatter lysbrytere eller KNX-taster
 • Styre eller dimme belysning
 • Styring av kommunikasjonsobjekter ved KNX-utførelser
 • Utvidelse av detekteringsområdet gjennom: 230 V: Parallell-kobling KNX: Master-slave-kombinasjoner
 • Behovsstyrt kobling av HLK
 • Integrert akustikk-sensor med justerbar sensitivitet
 • Kompatibel med merkebrytere

More

Flerkanalsløsning
til 230 V

Med den prisbelønnete DuoDIMplus-tilstedeværelsesdetektorene i COMPACT-serien kan man realisere en fullstendig romløsning for all behovsstyrt automasjon innenfor 230 V-området. På grunnlag av lysmålingen skaper de en dagslysavhengig konstantlysregulering fra to lysrekker som justeres individuelt.

More

Fleksibel
montering

PD-C360i/24 DuoDIMplus kan fås både til montering i veggen (FM-versjon) og på veggen (SM-versjon)

Brukseksempel klasserom
PD-C360i/24 DuoDIMplus aktiverer begge lysrekker kun ved menneskelig tilstedeværelse og regulerer de så individuelt avhengig av dagslyset. En ekstra utgang kobler inn ytterligere utstyr halv- eller helautomatisk.

Alle fordeler

 • Tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlysregulering
 • Individuell regulering av to lysrekker
 • Tilstedeværelsesavhengig styring av en tilleggskanal (belysning eller HLK)
 • 3 impulsbryterinnganger for manuell styring
 • Temporær overstyring med fjernkontroll
 • Klar til bruk: med fabrikkinnstillinger
 • Montasjetyper: På vegg og i vegg
 • Lav egenforbruk

More

Smart
system-sensorikk

Våre lyssystemer med ESYLUX Light Control (ELC) kombinerer det beste lyset med den enkleste installasjonen og bruk – til en lav pris! Taklamper, styringsenheter samt tilstedeværelsesdetektorene PD-C 360i/8 og /24 ELC kombineres som systemkomponenter via plug-and-play og kan grupperes for forskjellige romsoner.

More

SymbiLogic
teknologi

SymbiLogic-teknologien fra ESYLUX gjør at det beste lyset for mennesker og fordelene med en intelligent styring smelter perfekt sammen. Den skaper biologisk aktivt lys og bruker det på en ytterst energieffektiv måte ved hjelp av sensorikken.

More

ENERGIEFFEKTIV HUMAN CENTRIC LIGHTING
MED PLUG-AND-PLAY

Under drift skaper ELC-systemløsningene optimalt arbeidslys: Med det energieffektive Human Centric Lighting (HCL) i SymbiLogic-teknologien fremmes bærekraftig vitalitet, velvære, konsentrasjonsevnen og rolig søvn om natten. Med en automatisk tilstedeværelses- og dagslysavhengig inn- og utkobling og den adaptive HCL-lysreguleringen fra SymbiLogic reduseres energiforbruket til et minimum.

1 ELC SMARTDRIVER TW x6
2 PD-C360i/24 ELC
3 Push Button 8x DALI TW
4 CELINE 600 30 W TW Crystal ELC Satellite

Alle fordeler

 • Intelligent sensorikk for lyssystemer med ESYLUX Light Control ELC
 • Tilstedeværelses- og dagslysavhengig, adaptiv HCL-lysregulering
 • Systemintegrasjon via plug-and-play
 • Med rekkevidder til alle anvendelser

More

Enkel effektiv
energisparende

Tilstedeværelsesdetektorer forbedrer energieffektiviteten i bygninger betydelig. Belysning og andre apparater blir da kun aktive ved menneskelig tilstedeværelse. I tillegg slår detektoren lyset automatisk av når dagslyset er tilstrekkelig ifølge verdiene i dens lysmåling. Tilstedeværelsesdetektorer med konstantlysregulering er enda mer energieffektiv. De dimmer lyset kun så mye som det er nødvendig for å oppnå en bestemt verdi sammen med dagslyset. Dette er den beste mulige formen for utnyttelse av dagslyset.

More