Aktuelles Land wechseln?

Compact er ESY,
fordi en fleksibel lysstyring trenger innovasjon

STRÅLINGSFRI
PIR-TEKNOLOGI

Effektive
muligheter

Tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorene i COMPACT-serien er suksessrike klassikere i vårt sensorprogram og samtidig sanne universalister.

Ny

 • DALI-2: Tilstedeværelsesdetektorer for bygningsstyringssystemer (BMS)
 • Områder opptil 32 m: tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer for korridorer og lager
 • Plug-and-play: DUO-DALI tilstedeværelsesdetektorer med WAGO-WINSTA®-tilkobling

Enhver anvendelse,
enhver teknologi

COMPACT-serien tilbyr deg mange varianter til forskjellige anvendelser og overbeviser med innovative konsepter.

Oversikt over
COMPACT-serien

Få et raskt overblikk over alle produkter fra COMPACT-serien og deres viktigste funksjoner.

Enhetlig design
til alle bruksområder

Til takmontering har tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorene i COMPACT-serien to ulike husvarianter med forskjellige linsestørrelser. Med ulike rekkevidder på 8 m, 24 m eller til og med 32 m diameter, dekker de alle typer bruksområder og er egnet for både innfelt og utenpåliggende montering.

More

Med DALI-2 inn i fremtiden

DALI-2 har banet vei for en sikker fremtid for standarden. I tillegg til forbedret funksjonalitet garanterer DALI-2 interoperabilitet mellom enheter fra forskjellige produsenter.

Førstevalget for styring: DALI-2-tilstedeværelsesdetektorer fra ESYLUX. De øker livskvaliteten og energieffektiviteten på hver arbeidsplass, byr på det største utvalget av funksjoner i en svært kompakt form – og enkel konfigurering via ESY-appen!

More

Intelligent og kraftig

Den desentraliserte DALI-2-styringen fra ESYLUX muliggjør:

 • Lave systemkostnader gjennom enkel integrering av rimelige BMS-detektorer
 • Ingen komponenter i koblingsskap / ingen planleggingsjusteringer
 • Enkel igangkjøring og konfigurering via smarttelefon (ingen nettbrett, ingen PC, ingen spesiell programvare)
 • Tilpasning til vekslende romsituasjoner uten ekstra maskinvare takket være fleksibel gruppeomkobling
 • Opptil 90 % raskere dokumentasjon med automatisk lagring av alle prosjektinnstillinger via app

Oversikt over ESYLUX DALI-løsninger

Her finner du den riktige DALI- eller DALI-2-løsningen for dine bruksområder

>>

APC-tilstedeværelsesdetektor for DALI-2

Touch-funksjon
inkludert

Mens dette allerede er blitt helt vanlig for smarttelefoner eller nettbrett, har ESYLUX nå utviklet behovsstyrt bygningsautomasjon med vegg-tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorene PD-C/MD-C 180i/16 TOUCH. Via den berøringssensitive linseoverflaten kan man styre mange funksjoner helt komfortabelt – og dermed erstatte lysbrytere eller KNX-berøringssensorer!

More

Touch Control med 2 typer berøring

Touch-detektoren reagerer på to typer berøring: En kort og en lang berøring. Begge deler kan tilordnes fritt via de ulike KNX-kommunikasjonsobjektene. Med berøringsfunksjonen kan du ikke bare slå på eller dempe lyset, men for eksempel også styre persienner eller hente opp hele scenarioer!

Alle fordeler under ett

 • Tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlysregulering
 • Behovsstyrt styring av HVAC
 • Berøringsfølsom linseoverflate
 • Erstatter KNX-knapper for manuel inn-/utkobling eller dimming
 • Tallrike andre kommunikasjonsobjekter kan styres ved berøring
 • Utvidelse av detekteringsområdet med master/slave-kombinasjoner
 • Integrert akustikk-sensor med justerbar sensitivitet
 • Kompatibel med merkebrytere
Touch-tilstedeværelsesdetektor for KNX

Flerkanalsløsning

DUO DALI tilstedeværelsesdetektorer i COMPACT-serien tilbyr enkle løsninger for intelligent lysstyring i konferanserom, klasserom eller store kontorrom via DALI Broadcast. Detektorene har to integrerte sekundære DALI-strømforsyninger som er tilstrekkelig for opptil to ganger 25 DALI-lamper. To innganger for konvensjonelle 230 V-trykknapper muliggjør manuell overstyring (PÅ/AV, dimming) av belysningen.

More

2 lyskanaler pluss en ekstra kanal

DUO DALI tilstedeværelsesdetektorer garanterer optimale lysforhold og regulerer lyset i to romsoner. Belysningen i romsonene differensieres ved hjelp av kompensasjon. I tillegg kan det tilføyes DALI-aktuatorer som kobler inn/ut ekstra belysning (f.eks. tavlebelysning) eller ventilasjon (HVAC) avhengig av tilstedeværelse.

Brukseksempel klasserom

PD-C 360i / 24 DUO DALI aktiverer bare belysningen når det er tilstedeværelse av mennesker og justerer lysstyrken i to kanaler i henhold til omgivelseslyset. Etter ønske kan det benyttes bryteraktuatorer til å styre flere forbrukere (skjermer, interaktive tavler, aksentbelysning, HVAC osv.).

Alle fordeler under ett

 • Tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlysregulering
 • Individuell regulering av to lysrekker
 • Styring av opptil 2 ekstra kanaler (GA, HVAC, ...) er mulig med DALI ACTUATOR (bestilles separat)
 • 2 impulsbryterinnganger for manuell styring
 • Midlertidig overstyring med fjernkontroll
 • Klar til bruk: med fabrikkinnstillinger
 • Monteringstyper: På vegg og i vegg
 • Lavt egenforbruk

Rekkevidde-
spesialistene

Tilstedeværelsesdetektorer med et elliptisk og samtidig spesielt vidtrekkende detekteringsområde er ideelle til montering i tak i korridorer eller i gangene på høylagre - også fordi de minimerer antall enheter som trengs.

More

Lang rekkevidde

ESYLUX tilbyr skreddersydde løsninger for dette med tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorene PD-C/MD-C 360i/32 Corridor og PD-C/MD-C 360i/32 Warehouse. Med slike lange rekkevidder på opptil 32 m i diameter kan detektorene registrere bevegelse i lange korridorer og høylagerganger helt på egen hånd. Deretter kan bevegelses- eller dagslysavhengig belysning kobles inn. Hvis dette likevel ikke er tilstrekkelig, kan du koble sammen opp til åtte apparater parallelt.

Brukseksempel i høylager
Lagerbevegelsesdetektoren i COMPACT-serien sørger for effektiv bruk av apparater i lagerganger.

Alle fordeler under ett

 • Høye detekteringsområder for høylager og korridorer
 • Enkel utvidelse av detekteringsområdet gjennom tilkobling
 • av opptil 8 slaveenheter
 • Robust kapsling, også egnet for støvete omgivelser
 • Eget lagerhallprogram følger med (umiddelbart klart til bruk)
 • Kan fjernstyres inntil en høyde på 10 m

Plugg inn. Spar. Ferdig.
WAGO meets ESYLUX

I tider med høye oppdragsmengder og mangel på dyktige arbeidere blir tidsbesparende løsninger for elektrisk installasjon stadig viktigere. COMPACT-serien tilbyr derfor også tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer med WINSTA-pluggforbindelser fra WAGO. For mer energieffektivitet via plug-and-play og sikker og feilfri installasjon.

More

Energieffektivitet via plug-and-play

DUO-DALI-tilstedeværelsesdetektorer med WINSTA-tilkobling kommer for eksempel fullt til sin rett i større rom med bare én vindusside: En utfyllende lyskanal gjør at armaturer både nær og langt unna vinduet kan koordineres bedre ut fra de forskjellige lysforholdene. En DALI-aktuator fra ESYLUX tillater også integrering og tilstedeværelsesavhengig inn-/utkobling av ventilasjon eller tavlebelysning.

Planforslag med DUO-DALI
Med driversett fra ESYLUX kan CELINE taklamper og DUO-DALI tilstedeværelsesdetektorer enkelt kombineres via plug and play.

1 PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA Code I
2 DRIVER SET 30W 700mA RJ45 WINSTA DALI
3 CELINE 625 30W 4000K MILKY ELC SATELLITE

Alle fordeler under ett

 • Enkel og sikker plug-and-play-installasjon
 • Problemfri installasjon takket være fargebasert og mekanisk koding
 • Kan også utføres av ufaglærte
 • Høy fleksibilitet ved ombruk
 • Velprøvde ESYLUX-kvalitetssensorer
Tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer med WAGO-WINSTA®-tilkobling

Smarte systemsensorer
med ESYLUX Light Control (ELC)

Våre lyssystemer med ESYLUX Light Control (ELC) kombinerer det beste lyset med den enkleste installasjonen og bruk – til en lav pris! Taklamper, styringsenheter samt tilstedeværelsesdetektorene PD-C 360i/8 og /24 ELC kombineres som systemkomponenter via plug-and-play og kan grupperes for forskjellige romsoner.

More

SymbiLogic
Technologie

SymbiLogic-teknologien fra ESYLUX kombinerer det beste lyset for mennesker med fordelene med en intelligent styring. Energieffektiv Human Centric Lighting gir både forbedret livskvalitet og lavt energiforbruk.

>>

Energieffektiv Human Centric Lighting
via plug & play

Under drift skaper ELC-systemløsningene optimalt arbeidslys: Med det energieffektive Human Centric Lighting (HCL) i SymbiLogic-teknologien fremmes bærekraftig vitalitet, velvære, konsentrasjonsevnen og rolig søvn om natten. Slå av og på med en automatisk tilstedeværelses- og dagslysavhengig og den adaptive HCL-lysreguleringen fra SymbiLogic reduserer energiforbruket til et minimum.

1 ELC SMARTDRIVER Tunable White x6
2 PD-C360i/24 ELC
3 Push Button 8-delt DALI Tunable White
4 CELINE 600 30 W TW CRYSTAL ELC SATELLITE

Alle fordeler under ett

 • Intelligent sensor for lyssystemer med ESYLUX Light Control ELC
 • Tilstedeværelses- og dagslysavhengig, adaptiv HCL-lysregulering
 • Systemintegrasjon via plug & play
 • Med rekkevidder til alle anvendelser

ELC-lyssystemer:

 • Automatiserte lysløsninger med plug & play-installering
 • Umiddelbart klar til bruk uten behov for programmering
 • Energieffektiv menneskesentrert lys
 • Fritt konfigurerbar eller som monteringsklart sett
 • Enkel, feilfri gruppering via pluggforbindelse
 • For modernisering rom for rom under løpende drift
Tilstedeværelsesdetektor for ESYLUX Light Control ELC

Enkel effektiv
energisparende

Tilstedeværelsesdetektorer forbedrer energieffektiviteten i bygninger betydelig. Belysning og andre apparater blir da kun aktive ved menneskelig tilstedeværelse. I tillegg slår detektoren lyset automatisk av når dagslyset er tilstrekkelig ifølge verdiene i dens lysmåling. Tilstedeværelsesdetektorer med konstantlysregulering er enda mer energieffektiv. De dimmer lyset kun så mye som det er nødvendig for å oppnå en bestemt verdi sammen med dagslyset. Dette er den beste mulige formen for utnyttelse av dagslyset.

More