Compact er ESY,
fordi en fleksibel lysstyring trenger innovasjon

STRÅLINGSFRI
PIR-TEKNOLOGI

Effektive
muligheter

Tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorene i COMPACT-serien er suksessrike klassikere i vårt sensorprogram og samtidig sanne universalister.

More

Oversikt over
COMPACT-serien

Få et raskt overblikk over alle produkter fra COMPACT-serien og deres viktigste funksjoner.

More

Ny

 • DALI-2: Tilstedeværelsesdetektorer for bygningsstyringssystemer (BMS)
 • Områder opptil 32 m: tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer for korridorer og lager
 • Plug-and-play: DUO-DALI tilstedeværelsesdetektorer med WAGO-WINSTA®-tilkobling

Enhver anvendelse,
enhver teknologi

COMPACT-serien tilbyr deg mange varianter til forskjellige anvendelser og overbeviser med innovative konsepter.

More

Enhetlig design
til alle bruksområder

Til takmontering har tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorene i COMPACT-serien to ulike husvarianter med forskjellige linsestørrelser. Med ulike rekkevidder på 8 m, 24 m eller til og med 32 m diameter, dekker de alle typer bruksområder og er egnet for både innfelt og utenpåliggende montering.

More

Med DALI-2 inn i fremtiden

DALI-2 har banet vei for en sikker fremtid for standarden. I tillegg til forbedret funksjonalitet garanterer DALI-2 interoperabilitet mellom enheter fra forskjellige produsenter.

Førstevalget for styring: DALI-2-tilstedeværelsesdetektorer fra ESYLUX. De øker livskvaliteten og energieffektiviteten på hver arbeidsplass, byr på det største utvalget av funksjoner i en svært kompakt form – og enkel konfigurering via ESY-appen!

More

Intelligent og kraftig

Den desentraliserte DALI-2-styringen fra ESYLUX muliggjør:

 • Lave systemkostnader gjennom enkel integrering av rimelige BMS-detektorer
 • Ingen komponenter i koblingsskap / ingen planleggingsjusteringer
 • Enkel igangkjøring og konfigurering via smarttelefon (ingen nettbrett, ingen PC, ingen spesiell programvare)
 • Tilpasning til vekslende romsituasjoner uten ekstra maskinvare takket være fleksibel gruppeomkobling
 • Opptil 90 % raskere dokumentasjon med automatisk lagring av alle prosjektinnstillinger via app

Touch-funksjon
inkludert

Mens dette allerede er blitt helt vanlig for smarttelefoner eller nettbrett, har ESYLUX nå utviklet behovsstyrt bygningsautomasjon med vegg-tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorene PD-C/MD-C 180i/16 TOUCH. Via den berøringssensitive linseoverflaten kan man styre mange funksjoner helt komfortabelt – og dermed erstatte lysbrytere eller KNX-berøringssensorer!

More

Touch Control med 2 typer berøring

Touch-detektoren reagerer på to typer berøring: En kort og en lang berøring. Begge deler kan tilordnes fritt via de ulike KNX-kommunikasjonsobjektene. Med berøringsfunksjonen kan du ikke bare slå på eller dempe lyset, men for eksempel også styre persienner eller hente opp hele scenarioer!

Alle fordeler under ett

 • Tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlysregulering
 • Behovsstyrt styring av HVAC
 • Berøringsfølsom linseoverflate
 • Erstatter KNX-knapper for manuel inn-/utkobling eller dimming
 • Tallrike andre kommunikasjonsobjekter kan styres ved berøring
 • Utvidelse av detekteringsområdet med master/slave-kombinasjoner
 • Integrert akustikk-sensor med justerbar sensitivitet
 • Kompatibel med merkebrytere

Flerkanalsløsning

DUO DALI tilstedeværelsesdetektorer i COMPACT-serien tilbyr enkle løsninger for intelligent lysstyring i konferanserom, klasserom eller store kontorrom via DALI Broadcast. Detektorene har to integrerte sekundære DALI-strømforsyninger som er tilstrekkelig for opptil to ganger 25 DALI-lamper. To innganger for konvensjonelle 230 V-trykknapper muliggjør manuell overstyring (PÅ/AV, dimming) av belysningen.

More

2 lyskanaler pluss en ekstra kanal

DUO DALI tilstedeværelsesdetektorer garanterer optimale lysforhold og regulerer lyset i to romsoner. Belysningen i romsonene differensieres ved hjelp av kompensasjon. I tillegg kan det tilføyes DALI-aktuatorer som kobler inn/ut ekstra belysning (f.eks. tavlebelysning) eller ventilasjon (HVAC) avhengig av tilstedeværelse.

Brukseksempel klasserom

PD-C 360i / 24 DUO DALI aktiverer bare belysningen når det er tilstedeværelse av mennesker og justerer lysstyrken i to kanaler i henhold til omgivelseslyset. Etter ønske kan det benyttes bryteraktuatorer til å styre flere forbrukere (skjermer, interaktive tavler, aksentbelysning, HVAC osv.).

Alle fordeler under ett

 • Tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlysregulering
 • Individuell regulering av to lysrekker
 • Styring av opptil 2 ekstra kanaler (GA, HVAC, ...) er mulig med DALI ACTUATOR (bestilles separat)
 • 2 impulsbryterinnganger for manuell styring
 • Midlertidig overstyring med fjernkontroll
 • Klar til bruk: med fabrikkinnstillinger
 • Monteringstyper: På vegg og i vegg
 • Lavt egenforbruk

Rekkevidde-
spesialistene

Tilstedeværelsesdetektorer med et elliptisk og samtidig spesielt vidtrekkende detekteringsområde er ideelle til montering i tak i korridorer eller i gangene på høylagre - også fordi de minimerer antall enheter som trengs.

More

Lang rekkevidde

ESYLUX tilbyr skreddersydde løsninger for dette med tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorene PD-C/MD-C 360i/32 Corridor og PD-C/MD-C 360i/32 Warehouse. Med slike lange rekkevidder på opptil 32 m i diameter kan detektorene registrere bevegelse i lange korridorer og høylagerganger helt på egen hånd. Deretter kan bevegelses- eller dagslysavhengig belysning kobles inn. Hvis dette likevel ikke er tilstrekkelig, kan du koble sammen opp til åtte apparater parallelt.

Brukseksempel i høylager
Lagerbevegelsesdetektoren i COMPACT-serien sørger for effektiv bruk av apparater i lagerganger.

Alle fordeler under ett

 • Høye detekteringsområder for høylager og korridorer
 • Enkel utvidelse av detekteringsområdet gjennom tilkobling
 • av opptil 8 slaveenheter
 • Robust kapsling, også egnet for støvete omgivelser
 • Eget lagerhallprogram følger med (umiddelbart klart til bruk)
 • Kan fjernstyres inntil en høyde på 10 m

Plugg inn. Spar. Ferdig.
WAGO meets ESYLUX

I tider med høye oppdragsmengder og mangel på dyktige arbeidere blir tidsbesparende løsninger for elektrisk installasjon stadig viktigere. COMPACT-serien tilbyr derfor også tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer med WINSTA-pluggforbindelser fra WAGO. For mer energieffektivitet via plug-and-play og sikker og feilfri installasjon.

More

Energieffektivitet via plug-and-play

DUO-DALI-tilstedeværelsesdetektorer med WINSTA-tilkobling kommer for eksempel fullt til sin rett i større rom med bare én vindusside: En utfyllende lyskanal gjør at armaturer både nær og langt unna vinduet kan koordineres bedre ut fra de forskjellige lysforholdene. En DALI-aktuator fra ESYLUX tillater også integrering og tilstedeværelsesavhengig inn-/utkobling av ventilasjon eller tavlebelysning.

Planforslag med DUO-DALI
Med driversett fra ESYLUX kan CELINE taklamper og DUO-DALI tilstedeværelsesdetektorer enkelt kombineres via plug and play.

1 PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA Code I
2 DRIVER SET 30W 700mA RJ45 WINSTA DALI
3 CELINE 625 30W 4000K MILKY ELC SATELLITE

Smarte systemsensorer
med ESYLUX Light Control (ELC)

Våre lyssystemer med ESYLUX Light Control (ELC) kombinerer det beste lyset med den enkleste installasjonen og bruk – til en lav pris! Taklamper, styringsenheter samt tilstedeværelsesdetektorene PD-C 360i/8 og /24 ELC kombineres som systemkomponenter via plug-and-play og kan grupperes for forskjellige romsoner.

More

SymbiLogic
Technologie

SymbiLogic-teknologien fra ESYLUX kombinerer det beste lyset for mennesker med fordelene med en intelligent styring. Energieffektiv Human Centric Lighting gir både forbedret livskvalitet og lavt energiforbruk.

More

Energieffektiv Human Centric Lighting
via plug & play

Under drift skaper ELC-systemløsningene optimalt arbeidslys: Med det energieffektive Human Centric Lighting (HCL) i SymbiLogic-teknologien fremmes bærekraftig vitalitet, velvære, konsentrasjonsevnen og rolig søvn om natten. Slå av og på med en automatisk tilstedeværelses- og dagslysavhengig og den adaptive HCL-lysreguleringen fra SymbiLogic reduserer energiforbruket til et minimum.

1 ELC SMARTDRIVER Tunable White x6
2 PD-C360i/24 ELC
3 Push Button 8-delt DALI Tunable White
4 CELINE 600 30 W TW CRYSTAL ELC SATELLITE

Alle fordeler under ett

 • Intelligent sensor for lyssystemer med ESYLUX Light Control ELC
 • Tilstedeværelses- og dagslysavhengig, adaptiv HCL-lysregulering
 • Systemintegrasjon via plug & play
 • Med rekkevidder til alle anvendelser

ELC-lyssystemer:

 • Automatiserte lysløsninger med plug & play-installering
 • Umiddelbart klar til bruk uten behov for programmering
 • Energieffektiv menneskesentrert lys
 • Fritt konfigurerbar eller som monteringsklart sett
 • Enkel, feilfri gruppering via pluggforbindelse
 • For modernisering rom for rom under løpende drift

Enkel effektiv
energisparende

Tilstedeværelsesdetektorer forbedrer energieffektiviteten i bygninger betydelig. Belysning og andre apparater blir da kun aktive ved menneskelig tilstedeværelse. I tillegg slår detektoren lyset automatisk av når dagslyset er tilstrekkelig ifølge verdiene i dens lysmåling. Tilstedeværelsesdetektorer med konstantlysregulering er enda mer energieffektiv. De dimmer lyset kun så mye som det er nødvendig for å oppnå en bestemt verdi sammen med dagslyset. Dette er den beste mulige formen for utnyttelse av dagslyset.

More