Lyskvalitet for krevende synsoppgaver. ESY!

> Inntil 4600 Lm
> Inntil 139 Lm/W
> Flimmerfaktor: 0

Trenger du Human Centric Lighting, tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlyskontroll eller enkel behovsavhengig justering? De innfelte taklampene i serien CELINE-2 tilbyr:

  • Blendings- og flimmerfritt lys
  • Plug-and-play for ELC-lyssystemer
  • Kompatibilitet med driversett

More

Maksimal
kompatibilitet

Uavhengig av hva slags bygg du planlegger: CELINE-2 gir deg meget høy fleksibilitet ved valg av kontrollsystem. RJ45-tilkoblingen gir deg enkel Plug-and-play.

More

  • Energieffektiv belysning
  • Høy lyskvalitet
  • Plug-and-play for ELC-lyssystemer
  • Enkel integrering for DALI, DALI-2, ON/OFF med driversett som tilbehør
  • Lyssterke Tunable White-varianter
  • Energieffektiv Human Centric Lighting

Lyssterk lyskvalitet

Kombinert med en intelligent, sensorbasert lysstyring realiserer de innfelte LED-taklampene i serien CELINE-2 den høyeste belysningskvaliteten på arbeidsplasser på kontorer, utdannings- og helseinstitusjoner.

More

Maksimal kompatibilitet for full fleksibilitet

Uavhengig av hva slags bygg du planlegger: CELINE-2 gir deg meget høy fleksibilitet ved valg av kontrollsystem. RJ45-tilkoblingen gir deg enkel Plug-and-play.

Tunable White 2700 – 6500 K

ESYLUX Light Control ELC
Med SymbiLogic-teknologi for energieffektiv Human Centric Lighting.

DALI / DALI-2
Med DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8 (El-nr. 3302481 | Art.nr. EQ10127755, tilbehør)


FAST LYSFARGE
3000 K / 4000 K

ESYLUX Light Control ELC

DALI / DALI-2
Med DRIVER SET 30W RJ45 DALI
(El-nr. 4503755 | Art.nr. EQ10127854, tilbehør)

ON/OFF
Med DRIVER-SET 30W RJ45
(El-nr. 3302483 | Art.nr. EQ10127786, tilbehør)

Human Centric Lighting HCL

Med Tunable White for biologisk aktivt lys

Lyssystemer med ESYLUX Light Control ELC kan enkelt installeres, grupperes, skaleres og kobles i nettverk ved hjelp av Plug-and-play. Systemvarianter med SymbiLogic-teknologi sørger også automatisk for det beste lyset på arbeidsplassen gjennom energieffektiv Human Centric Lighting – og til et optimalt pris-ytelse-forhold.

Løsning for klasserom:
Styring via ELC-lyssystem med SymbiLogic

Belysning
CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC

Styring
SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC

Sensorer
PD-C 360i/24 ELC

Lyssystemer med ESYLUX Light Control ELC kan enkelt installeres, grupperes, skaleres og kobles sammen via plug-and-play. Systemvarianter med SymbiLogic-teknologi sørger også automatisk for det beste lyset på arbeidsplassen gjennom energieffektiv Human Centric Lighting – og til et optimalt pris-ytelse-forhold.

SymbiLogic med døgnforløp for utdanningsinstitusjoner

Alternativ
BMS-tilstedeværelsesdetektor og DT8-driver fra ESYLUX, Dali-kontroller fra tredjepart

Med DT8-driveren fra ESYLUX kan de lyssterke Tunable White-variantene fra CELINE-2 også kombineres med HCL-styringer fra tredjeparter. For eksempel er kvalitetssensorene til en BMS-tilstedeværelsesdetektor i COMPACT-serien for DALI-2 egnet for tilstedeværelsesdetektering og lysmåling i alle soner.

Belysning
CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC

Driver
DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8 (samsvarer med DALI-2-standarden)

Sensorer
PD-C 360/24 BMS DALI-2

Effektiv dagslysutnyttelse

Med fast lysfarge for konstantlysregulering

APC10-tilstedeværelsesdetektorer for DALI-2 styrer opptil 16 rom eller lysgrupper, støttet av BMS-tilstedeværelsesdetektorer som inputapparater. I klasserom kan belysningen av enkelte romsoner dermed individualiseres på en spesielt bruksorientert måte. De kan også overstyres per scene i enhver undervisningssituasjon.

Løsning for klasserom:
DALI-2-styring via APC10-tilstedeværelsesdetektor

Belysning
CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC

Driver
DRIVER-SET 30W RJ45 DALI

Sensorer
PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2

APC10-tilstedeværelsesdetektorer for DALI-2 styrer opptil 16 rom eller lysgrupper, støttet av BMS-tilstedeværelsesdetektorer som inputapparater. I klasserom kan belysningen av enkelte romsoner dermed individualiseres på en spesielt bruksorientert måte. De kan også overstyres per scene i enhver undervisningssituasjon.

Tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlysregulering

Alternativ
Dali-kringkasting via DUO-DALI-tilstedeværelsesdetektor

Som alternativ og enkel inngang til DALI-teknologien styrer DUO-DALI-tilstedeværelsesdetektorer i serien COMPACT to lyskanaler i broadcastmodus.

Belysning
CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC

Driver
DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI
(samsvarer med DALI-2-standarden)

Sensorer
PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI

Behovsstyrt ON/OFF

Med fast lysfarge for enkel bryterdrift

Takket være det todelte huset for enkel installering og tallrike varianter for flerkanalers lys- og HVAC-styring er COMPACT en av de mest vellykkede ESYLUX-seriene. Selv når det gjelder enkel kobling overbeviser detektorene med sin kvalitet, for eksempel når det gjelder mer energieffektivitet i korridorer.

Løsning for korridorer:
Styring med koblende COMPACT-tilstedeværelsesdetektor

Belysning
CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC

Driver
DRIVER-SET 30W RJ45

Sensorer
PD-C 360i/24

Takket være det todelte huset for enkel installering og tallrike varianter for flerkanalers lys- og HVAC-styring er COMPACT en av de mest vellykkede ESYLUX-seriene. Selv når det gjelder enkel kobling overbeviser detektorene med sin kvalitet, for eksempel når det gjelder mer energieffektivitet i korridorer.

Tilstedeværelses- og dagslysavhengig inn- og utkobling

Stykkliste

Belysning
4 x innfelte taklamper CELINE-2

Automasjon
1 x PD-C 360i/24

Tilbehør
4 x DRIVER-SET 30W RJ45

Alternativ
med WAGO-WINSTA-tilkobling

identisk design, kompakt performance og enda enklere installasjon: Tilstedeværelsesdetektoren PD-C 360i/24 finnes også med WAGO-WINSTA®-tilkobling og passende driversett.

Belysning
CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC

Driver
DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA

Sensorer
PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA