Aktuelles Land wechseln?

Forbedre luft og lys på en effektiv måte. ESY!

Ett apparat styrer
mange fagdisipliner

Vår ATMO-tilstedeværelsesdetektor sørger for en fagovergripende styring i KNX-anlegg: Den registrerer ikke bare den aktuelle lyssituasjonen, men også endringer i temperatur, luftfuktighet og – i dens høyeste utbyggingstrinn – også luftkvaliteten.

 • Inntil seks enkeltsensorer i ett og samme apparat for lettvint planlegging og installasjon
 • tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlyskontroll
 • Behovsavhengig styring av klima-, ventilasjonsanlegg, oppvarming og luftrenseapparater
 • Tre utvidelsestrinn for forskjellige behov

Kompakt
multi-sensor

Med inntil seks sensorer i kun ett apparat sørger ATMO tilstedeværelsesdetektor automatisk for optimal lysstyrke samt et sunt, produktivt velværeklima på arbeidsplassen – alt dette med et maksimum av energieffektivitet.

Strålingsfrie PIR-sensorer
uten elektrosmog

Energieffektiv
livskvalitet

Høy luftkvalitet, et behagelig romklima og riktig belysning virker positivt på helsen og yteevnen på arbeidsplassen. Særlig i moderne godt isolerte bygninger er en regelmessig luftutveksling derfor av største betydning.

Varianter for ethvert rom

Forskjellige rom, forskjellige krav: Denne regelen gjelder også for optimering av romklima og luftforhold. Vår ATMO tilstedeværelsesdetektor er derfor tilgjengelig i flere utvidelsestrinn som sammen med dine enkeltsensorer er egnet til forskjellige bruksformål – eller som ganske enkelt sørger for et helt annet nivå når det gjelder komfort.

PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX

 • Luftkvalitet (flyktige organiske forbindelser)
 • Luftfuktighet
 • Temperatur
 • Lys
 • Passiv-infrarød (tilstedeværelse)
 • Akustikk (tilstedeværelse)

PD-ATMO 360i/8 A KNX

 • Luftfuktighet
 • Temperatur
 • Lys
 • Passiv-infrarød (tilstedeværelse)
 • Akustikk (tilstedeværelse)

PD-ATMO 360i/8 T KNX

 • Temperatur
 • Lys
 • Passiv-infrarød (tilstedeværelse)
 • Akustikk (tilstedeværelse)

Oversikt over dine fordeler

 • Omfattende multisensor for intelligent lys- og HVAC-styring
 • Optisk eller akustisk varsling for behovsorientert lufting

Luft for klare hoder

Luftkvaliteten likestilles ofte med CO2-innholdet, til tross for at den luktfrie CO2 ikke kan være noen indikator for luft som lukter vondt. Mye mer vektig er verdien for flyktige organiske forbindelser (VOC): Antropogene utdunstninger, f.eks. fra plast-/byggematerialer, møbler, tepper og rengjøringsmidler, eller biogene utdunstninger fra mennesker og næringsmidler – noe som skjer daglig, fremfor alt i lukkede rom.

Måling av luftkvalitet med flyktige organiske forbindelser

Flyktige organiske forbindelser (VOC) har i for høy konsentrasjon en negativ innflytelse på menneskers velvære og forårsaker symptomer som øyeirritasjon, hodepine, tretthet og svimmelhet. Rent bortsett fra spesielle krav som gjelder innen industrien, er flyktige organiske forbindelser derfor den viktigste grunnen til å lufte en bygning.

I det høyeste ekspansjonsstadiet forbedrer ATMO-tilstedeværelsesdetektorene automatisk og energieffektivt luftkvaliteten ved hjelp av en VOC-sensor og kontroll av klimaanlegget eller ventilasjonssystemet.

Hvis det er personer i rommet, øker CO2-innholdet i luften i tilsvarende grad som VOC-innholdet. Hvis tilstedeværelsesdetektoren aktiverer ventilasjonen når en viss VOC-verdi overskrides, reduserer den også CO2. Totalt tre terskelverdier tillater individuell optimalisering av luftkvaliteten i hvert rom. Avhengig av bruk og utstyr.

Komfortabel energieffektivitet

Energi bare når den virkelig trengs – vår ATMO tilstedeværelsesdetektor virkeliggjør prinsippet om behovsstyrt automasjon på en særlig omfattende måte. For den aktiverer lyset samt klima- og ventilasjonsanlegget først når omstendighetene virkelig krever det. Og også under drift holder den alltid forbruket innenfor rimelige grenser. For den sørger for at alle apparater til ethvert tidspunkt bare arbeider så intensivt som nødvendig!

Behovsorientert styring av klima- eller ventilasjonsanlegg

Vår ATMO realiserer en tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlyskontroll og styrer også oppvarmingen samt klima- eller ventilasjonsanlegget avhengig av tilstedeværelse og fastsatte grenseverdier. Slik senker den fagovergripende energiforbruket og øker samtidig komforten på arbeidsplassen!

 

Typiske bruksområder

Tokanals lysregulering med utligning

Særlig i rom med kun én vindusfront drar brukerne dessuten nytte av en lysregulering med to kringkastingskanaler: Takket være utligning mellom kanalene kan lamper i nærheten av vinduer dimmes mens det fortsatt kreves 100 % belysningsstyrke i romområdet lenger borte fra vinduene. Dette skaper optimale lysforhold – og forbedrer energieffektiviteten.

YTTERLIGERE KNX-FUNKSJONER:

 • Ekstra lyskanal med utligningsregulering
 • Akustisk varsling for manuell ventilasjon
 • Tilstedeværelsessimulering
 • Scenariotelegram over objekt
 • Nattlys (7 farger kan velges)

Typiske bruksområder

Store kontorrom
PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V ​​​​​​​KNX

Den regelmessige forbedringen av luftkvaliteten er spesielt å anbefale der hvor flere mennesker kommer sammen i ett og samme rom. Den målrettede styringen av arbeidslys, temperatur og luftkvalitet sørger for en jevnt god romluft som forhindrer tretthet, og den forbedrer produktiviteten.

   

KLASSE- OG LÆREROM
PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V ​​​​​​​KNX

Høye elevtall i klassene og en intensiv bruk av kosmetikk og kroppspleiemidler samt utdunstninger fra markørpenner, lim osv. – i klasserom og lærerværelser sørger den regulerte tilførselen av friskluft via ATMO-tilstedeværelsesdetektor grunnlaget for en konsentrert arbeidsatmosfære.

Venteværelser
PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX

Mye publikumstrafikk, høy bakteriebelastning, sykdomsrelatert kroppsutdunstning eller typisk sykehuslukt gjør en regelmessig luftutveksling tvingende nødvendig. Løsningen: Automatisk ventilasjon pluss tilstedeværelsesavhengig styring av belysning og oppvarming.

Møterom
PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX

Jo flere personer som er tilstede, desto raskere synker kvaliteten på innendørsluften, samtidig som romtemperaturen stiger. Følgene: Tretthet og synkende produktivitet. Med sin aktive romluftovervåkning sikrer vår ATMO-tilstedeværelsesdetektor automatisk en optimal luftkvalitet og holder romtemperaturen konstant vha. oppvarmingsstyring.

Sanitærområde
PD-ATMO 360i/8 A KNX

Gjennom for høy luftfuktighet oppstår det et kondensat på kjølige flater i sanitærområdet, der det vokser soppsporer ved romtemperatur. Med registreringen av relativ luftfuktighet til beregning av duggpunkt sørger vår PD-ATMO 360i/8 A KNX for en løsning på dette problemet og styrer samtidig lys og oppvarming. Dersom ubehagelig lukt virker sjenerende, er også her bruken av PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX tilrådelig.

Enkeltkontor
PD-ATMO 360i/8 T KNX

I arbeidsrom med svært få mennesker er fremfor alt en temperatur mellom 20 og 24 °C samt optimale lysforhold viktig – akkurat den riktige oppgaven for vår PD-ATMO 360i/8 T KNX med styringen av oppvarming eller klimaanlegg og en tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlyskontroll. Enda mer komfort tilbyr forbedringen av luftkvaliteten i det høyeste ATMO-utbyggingstrinnet.

Innkoblingsalternativer

230 V, DALI eller KNX: Automatisk tilstedeværelsesavhengig innkobling av ventilasjon kan yte et verdifullt bidrag til forbedring av livskvalitet og energieffektivitet. Derfor tilbyr ESYLUXA tilstedeværelsesdetektorer for alle styringsteknologier med enkel HVAC-koblingsutgang eller en DALI-aktuator som tilbehør.

More

Serie COMPACT

Styring i en enhetlig form

 • Mange varianter for flerkanals lys- og HVAC-styring
 • En utforming for samtlige bruksområder i en bygning
 • Hus som består av to deler, for enkel installasjon
 • KNX-veggdetektor med gangretningsregistrering

>>

Serie COMPACT MINI

Kvalitetssensorer i minste format

 • Særlig liten konstruksjon for diskret drift
 • DALI- og KNX-utførelser med orienteringslysfunksjon
 • KNX-varianter med individuell tidsforsinket utkobling for HVAC

>>

Serie FLAT

Energieffektivitet i elegant form

 • Stilig form med flat konstruksjon
 • Stort kabelføringsrom i hver innfelte boks takket være den lille koblingsboksen
 • Automatisk konfigurering av drivere (DALI Broadcast)
 • Flerkanals lys- og HVAC-styring (KNX)

>>