Aktuelles Land wechseln?

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ansvar for innhold
Innholdet på sidene våre er utarbeidet med største nøyaktighet. Som leverandør forplikter § 5 TMG (allmenn informasjonsplikt) oss til å sørge for at eget innhold på disse sidene overholder allmenn lov. Forpliktelsen til å fjerne eller sperre bruken av opplysninger i henhold til generell lovgivning berøres ikke av dette. Et slikt ansvar er imidlertid først mulig fra tidspunktet for kjennskap til et konkret lovbrudd. Når vi blir gjort kjent med slike ulovligheter, vil vi omgående fjerne pågjeldende innhold.

Ansvar for lenker
Vårt tilbud inneholder lenker til eksterne nettsteder som tilhører tredjeparter, der vi ikke har noen innflytelse på innholdet. Derfor kan vi ikke påta oss ansvaret for slikt eksternt innhold. Ansvaret for innholdet på en side som vi lenker til, ligger alltid hos den gjeldende tilbyderen eller driveren av nettstedet. Sidene som det lenkes til, blir kontrollert for mulige ulovligheter på tidspunktet når lenken opprettes. Det er ikke funnet ulovlig innhold på tidspunktet da lenken ble opprettet. En permanent innholdsmessig kontroll av siden det lenkes til, er imidlertid ikke rimelig uten kontret mistanke om en ulovlighet. Når vi blir gjort kjent med ulovligheter, vil vi omgående fjerne slike lenker.

Opphavsrett
Nettstedets redaktører arbeider kontinuerlig for å respektere andres opphavsrett eller med å benytte egenproduserte eller lisensfrie verker. Innhold og verker som er redigert av nettstedets redaktører, er underkastet tysk opphavsrett. Bidrag fra tredjeparter er merket som sådanne. Reproduksjon, bearbeiding, spredning og enhver form for bruk utenfor grensene satt av opphavsretten, krever skriftlig tillatelse fra de aktuelle forfatterne eller produsentene. Nedlasting og kopiering av denne nettsiden er kun tillatt for privat bruk, ikke kommersiell bruk.

Markedsføringsinnvending
Vi forbyr hermed uttrykkelig at tredjeparter benytter kontaktdata som er offentliggjort innenfor rammen av kolofonplikten, til uoppfordret å distribuere reklame og informasjonsmateriell. Redaktørene av nettstedet forbeholder seg uttrykkelig retten til å innlede rettslige skritt hvis det uoppfordret blir distribuert reklameopplysninger, for eksempel via spam.